Duális képzés dokumentumai


Együttműködési megállapodás minta duális képzési gyakorlat biztosítására.
Hallgatói munkaszerződés minta duális képzési gyakorlat megvalósítása céljából.

 

A Felsőfokú Duális Képzés Fehér Könyve 

A Duális Képzési Tanács által elfogadott dokumentum (2019. szeptember 24.)
A Fehér Könyv célja a Magyarországon 2015 szeptemberében indult, duális formában indított felsőoktatási képzésekre vonatkozó legfontosabb tudnivalók lényegre törő és gyakorlatias összefoglalása. Ennek megfelelően a Fehér Könyv igyekszik érthető módon ismertetni a felsőfokú duális képzés megvalósítására vonatkozó elvárásokat, szabályokat és elveket, emellett a duális képzéssel kapcsolatban kialakult, máshol le nem írt tapasztalati tudást is törekszik összefoglalni.

 

A duális képzésre vonatkozó jogszabályok

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1b. pontja határozza meg a duális képzés fogalmát. Szintén a felsőoktatási törvény rögzíti a hallgatói munkavégzés szabályait, a hallgató díjazását (Nftv. 44. §); valamint a gyakorlatigényes szak fogalmát [85.§ (3)].

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet szabályozza a Duális Képzési Tanácsot. A Duális Képzési Tanács a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő véleményező és javaslattevő testülete.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet meghatározza a duális képzési megállapodás és a hallgatói munkaszerződés tartalmát. (16.§ és 18.§) A 17.§ (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a képzésük második félévében kapcsolódjanak be a duális képzésbe.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza a felsőoktatási intézmények által gyakorlati képzésre kötött megállapodások nyilvántartásba vételét.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése értelmében a jelentkező a duális képzési formában indított szakra vonatkozó felvételi döntést követően, a felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezik az adómentes bevételekről. Az 1. sz. melléklet 4.12.1. b) pontjának értelmében a duális képzésben részt vevő hallgató havi díjazása a mindenkori minimálbért meg nem haladó összegig adómentes.