Az NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája (NJE-GSZDI) a társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban fog működni sikeres akkreditáció után. A budapesti képzési helyszínen induló doktori iskola alkalmazott tudományokon alapuló, elméleti igényű, de gyakorlatorientált képzést kínál, amelyből az akadémiai és felsőoktatási karrierpálya iránt érdeklődők mellett az üzleti szféra szakemberei is profitálhatnak.

Alkalmazott tudományok egyeteme státusszal rendelkező intézményben különösen nagy jelentőséggel bír a doktori iskola létesítése, hiszen mind az oktatók és kutatók, valamint a hallgatók számára biztosítja a tudományos fokozatszerzés és a szakmai előmenetel, a tudományos karrier lehetőségét.

A Doktori Iskola a tapasztaltabb, gyakorlattal rendelkező pályázók mellett a mesterképzést frissen befejezett hallgatók jelentkezését is várja. A tantárgyi tematikák és a tananyagok vezérfonala az alkalmazott tudományok megközelítése és követelményrendszere. A magas szintű elméleti képzésben kiemelt terület a kutatásmódszertan. Erre épül a doktori iskola gazdálkodás- és szervezéstudományi profiljának megfelelő tantárgyi struktúra. A megszerzett tudás alkalmassá teszi az itt végzett hallgatókat alkalmazott kutatás folytatására, vállalkozási, gazdasági és pénzügyi problémák és folyamatok tudományos igényű elemzésére a gazdasági, a pénzügyi és a közszférában. Magasan képzett és innovatív szakemberként pedig vezetőként, illetve vállalkozóként lehetnek sikeresek. A képzési program és a képzés minőségbiztosítási folyamatait úgy alakították ki, hogy a tanulmányaikat itt folytató PhD hallgatók az adott időkereteken belül a lehető legrövidebb időn belül meg tudják szerezni doktori fokozatukat.

A doktori képzés elindításával az egyetem célja, hogy tovább növelje tudományos teljesítményét, minősített oktatóinak számát és nemzetközi szinten is vonzó felsőoktatási intézménnyé váljon. 

Prof. Dr. Oláh Judit
MTA doktora
a Doktori Iskola vezetője