Az NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája (NJE-GSZDI) a társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban működik. A doktori képzés sikeres MAB akkreditáció (2023/6/XVII MAB határozat) után 2023. őszén indult. A budapesti képzési helyszínen működő doktori iskola alkalmazott tudományokon alapuló, elméleti igényű, de gyakorlatorientált képzést kínál, amelyből az akadémiai és felsőoktatási karrierpálya iránt érdeklődők mellett az üzleti szféra szakemberei is profitálhatnak.

A Neumann János Egyetemen különösen nagy jelentőséggel bír a doktori iskola működése, hiszen mind az oktatók és kutatók, valamint a hallgatók számára biztosítja a tudományos fokozatszerzés és a szakmai előmenetel, a tudományos karrier lehetőségét.

A Doktori Iskola a tapasztaltabb, gyakorlattal rendelkező pályázók mellett a mesterképzést frissen befejezett hallgatók jelentkezését is várja. A tantárgyi tematikák és a tananyagok vezérfonala az alkalmazott tudományok megközelítése és követelményrendszere. A magas szintű elméleti képzésben kiemelt terület a kutatásmódszertan. Erre épül a doktori iskola gazdálkodás- és szervezéstudományi profiljának megfelelő tantárgyi struktúra. A megszerzett tudás alkalmassá teszi az itt végzett hallgatókat alkalmazott kutatás folytatására, vállalkozási, gazdasági és pénzügyi problémák és folyamatok tudományos igényű elemzésére a gazdasági, a pénzügyi és a közszférában. Magasan képzett és innovatív szakemberként pedig vezetőként, illetve vállalkozóként lehetnek sikeresek. A képzési program és a képzés minőségbiztosítási folyamatait úgy alakították ki, hogy a tanulmányaikat itt folytató PhD hallgatók az adott időkereteken belül a lehető legrövidebb időn belül meg tudják szerezni doktori fokozatukat.

A doktori képzéssel az Egyetem célja, hogy tovább növelje tudományos teljesítményét, minősített oktatóinak számát és nemzetközi szinten is vonzó felsőoktatási intézménnyé váljon.

Prof. Dr. Oláh Judit
MTA doktora
a Doktori Iskola vezetője