A felvételi eljárásra minden év május 31-ig (keresztféléves képzés esetén december 15-ig) lehet jelentkezni a doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap, kutatási terv, szakmai életrajz, motivációs levél és a szükséges egyéb dokumentumok beadásával. 

A Doktori Iskola aktuális témakiírásai az Országos Doktori Tanács honlapján tekinthetőek meg. https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=254.

A felvételi meghallgatásra minden év június közepén kerül sor. A felvételi eredményről a hallgatók július folyamán kapják meg az értesítést. A felvételt nyert hallgatók szeptember első hetének végéig iratkozhatnak be a Neptun rendszeren keresztül. A hallgató a mintatanterv szerint felveszi a tárgyakat a tárgyfelvételi időszakban és meghatározott menetrend szerint teljesíti azokat. A képzés időtartama  4 év. Ez idő alatt eleget kell tenni a tanulmányi- és vizsgakövetelményeknek, beleértve a publikációs követelményeket is. 

A második év végén a hallgató komplex vizsga keretén belül ad számot addigi előrehaladásáról és további terveiről. A komplex vizsgáig a képzési krediteket maradéktalanul teljesítenie kell a hallgatónak, valamint további krediteket kell szereznie kutatómunka, konferencia, publikáció és konzultáció teljesítéssel. A komplex vizsgára való bocsátáshoz minimum 120 kredit szükséges. 

Az abszolutórium megszerzése a 240 kredit teljesítésével történik, amelyet az első bejelentkezéstől számított 8. aktív félév végére el kell érni. A részletes tantárgyi követelményeket a DI Képzési terve és A doktori iskola tantárgyai menüpont tartalmazza.

Az egyéni képzésben való részvételre csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség, ami a komplex vizsgával kezdődik. Az abszolutórium megszerzéséig – a disszertáció beadásáig – tandíjfizetési kötelessége van a hallgatónak.

A disszertáció nyilvános vitára bocsátását megelőzően a doktorjelölt témavezetője és a témát befogadó tanszék/intézet megszervezi a munkahelyi vitát, amelyről jegyzőkönyv készül. Nyilvános vitára csak az a dolgozat bocsátható, amelynek két opponense azt nyilatkozattal kijelentette. A disszertáció beadásának végső határideje a doktori képzés megkezdésétől számított 5 év, azaz a komplex vizsgát követő harmadik évben legkésőbb be kell nyújtani. Különleges esetben egy év hosszabbítás kérhető.

A sikeres védést követően a jelölt Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktora (PhD) fokozatot és az egyetem által kiállított oklevelet kap.

A szervezett doktori képzés rendjét a Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata (https://nje.hu/storage/content/1094/files/NJE_GSZDI%20SZMR%20last.pdf?r=24153fac13e39f79d701756595bd6053) és Doktori Szabályzata (https://nje.hu/storage/content/1094/files/1%20NJE%20doktori%20szab%C3%A1lyzat%202022%2010%2010-2_.pdf?r=8c62a9a5606149f40a80f70fb638c8d0) tartalmazza részletesen.