Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzat


Az Önkormányzat célja a hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, hallgatókat érintő kérdésben és minden egyetemi, regionális, illetve országos testületben és fórumon. Célja továbbá a felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogok gyakorlása.

Az Önkormányzat feladata

  • részt venni a felsőoktatási érdekképviseleti szervezetek munkájában,
  • támogatni a hallgatók szakmai, tudományos, sport és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói öntevékeny csoportok munkáját,
  • kivizsgálni a felmerülő hallgatói problémákat és lépéseket tenni azok megoldására,
  • a rendelkezésre álló információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a hallgatókat az önkormányzat munkájáról, az egyetemmel kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,
  • kulturális és hagyományőrző programok szervezésével elősegíteni az egyetemi közélet élénkítését,
  • segíteni a hallgatók hazai és külföldi szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatainak építését.

A Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzata a képviseleti és érdekérvényesítési jogok gyakorlásán túl alapvető feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak, közösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási lehetőségeinek szervezését, gördülékeny lebonyolítását. A gólyatábor, a gólyabál, az egyetemi és kari napok, kulturális és sportrendezvények, az öntevékeny művészeti csoportok bemutatkozása és az elmaradhatatlan bulik mind az EHÖk és a kari HÖKök munkája nyomán válik emlékezetessé a régi és új diákok számára.

Az EHÖK tevékenységét a 3 kari (rész)önkormányzattal és az egyetemi vezetéssel együttműködve végzi. 

Az EHÖK kari szervezetei

  • Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet
  • Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Képviselet
  • Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Képviselet

Az egyetem Hallgatói Önkormányzata tehát egyetemi és kari szintre tagolódik. Egyetemi szinten az EHÖK tagjai az egyetem legfőbb döntéshozó testületében, a Szenátusban és az egyetemi bizottságokban látják el a hallgatói érdekvédelmi képviseletet. A kari HÖK-ök és HÖk tagok karonként látják el a hallgatók érdekképviseletét a kari bizottságokban és a Kari Tanácsban. Ez az alulról építkező szervezeti felépítés biztosítja a hallgatók számára, hogy képviselőiken keresztül saját véleményüket megfogalmazhassák az egyetemi vezetés irányába.

A központi HÖK iroda a GAMF Kar főépület, földszintjén található.
Székhelye és címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Nyitvatartás: hétköznap 9.30-16.00 óra között.

EHÖK Alapszabály