A Neumann János Egyetem Minőségpolitikája
 

A Neumann János Egyetem vezetése és munkatársai elkötelezik magukat az Európai Felsőoktatási Térség minőségirányítási irányelveinek és standardjának megfelelő rendszer kiépítése és működtetése mellett. A minőségirányítási rendszer működésének célja, hogy az oktatási és kutatási folyamataink megfeleljenek a hallgatói, munkaadói, valamint egyéb partnereink igényének és a társadalmi elvárásoknak. A minőségi követelményeknek megfelelő, gyakorlat-orientált oktatás és az azt támogató tudományos kutatás és innováció fenntartása, fejlesztése lehetővé teszi, hogy a Neumann János Egyetem a Dél-Alföld régió egyik meghatározó szellemi központjává váljon.

A Neumann János Egyetem felső vezetése elkötelezett: 

  • a folyamatainak fejlesztésében,
  • a minőségi oktatás és tanulás, valamint kutatás feltételeinek a biztosításában,
  • a vonatkozó jogszabályoknak és fenntartói elvárásoknak való megfelelésben,
  • a hazai és nemzetközi akkreditációs követelmények teljesítésében,
  • az Európában, valamint a világ bármely pontján versenyképes képzési struktúra és program kialakításában,
  • a karok és külső szervezetek közötti tudományos együttműködési feltételek biztosításában,
  • a partneri kapcsolatok és együttműködések erősítésében,
  • a munkatársak számára kiszámítható munkahely, megfelelő munkakörnyezet és szakmai fejlődés biztosításában,
  • a minőség-kultúra, a minőség iránti elkötelezettség erősítésében.

Az oktatási, kutatási és innovációs tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb mértékű kielégítése érdekében az oktatóknak, kutatóknak és minden munkatársnak biztosított a folyamatos megújulás lehetősége, ugyanakkor elvárt az új tudományos eredmények, oktatási, tanulási módszerek iránti fogékonyság és a folyamatos szakmai fejlődés. 

Minden vezetői szinten alapvető elvárás a minőségszemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése, a minőségi munkavégzés megkövetelése és végrehajtása, a kialakított belső szabályzatok, minőségirányítási előírások és követelmények betartása.

Kecskemét, 2022.03.24.

Dr. habil. Fülöp Tamás PhD
rektor                                                                          

Minőségirányítási Tanács Tagjai
Minőségirányítási Kézikönyv
 


Küldetésnyilatkozat
 

Az intézmény célja, hogy hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológia-transzfernek és szolgáltatásnak. […] Az alkalmazott tudományok egyetemének értékrendjében a szakmai elhivatottság, a hallgatóközpontúság, az etikus, humánus magatartás, a minőség, valamint a hatékonyság, felelősség és megbízhatóság jelentik a legfontosabb tényezőket. Az intézmény kiterjedt kapcsolatrendszere, együttműködési készsége, eddigi eredményei garanciát jelentenek arra vonatkozóan, hogy a magyar felsőoktatás stratégiai céljainak megfelelően versenyképes tudással, a munkaerőpiac által elvárt és visszaigazolt kompetenciákkal rendelkező, felkészült szakembereket bocsásson ki.

Az egyetem az alföldi régió meghatározó oktatási, tudományos, kutatásfejlesztési központja. A duális képzés valamennyi releváns képzési területre történő kiterjesztésével, stabil gazdasági beágyazottsággal, a munkaerőpiac és az ipar K+F+I igényeinek az eddiginél adekvátabb kielégítésével és a gyakorlati képzés fejlesztésével összhangban a duális képzés magyarországi módszertani központjává kíván válni.