Idegennyelv-tanulás a Neumann János Egyetemen


A Neumann János Egyetem hallgatóinak az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott idegen nyelvi követelményeket kell teljesítenie.


Idegennyelv-oktatás kari szabályozása
 

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Szaknyelvi képzés Alapképzés

A Neumann János Egyetemen az angol és német nyelvet a Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont munkatársai oktatják. Az alapképzésben minden hallgatónak a szakjának megfelelően két féléven át (heti 2 óra) kell szaknyelvet tanulnia, tanterv szerint a képzés 2. és 3. félévében. A Szaknyelv 1 és Szaknyelv 2 tantárgyak kreditértéke kurzusonként 3 kredit, kivéve az Informatika szakot, ahol a kreditérték 2 kredit kurzusonként.
A szaknyelvi képzés előfeltétele a minimum B1+-os szintű nyelvtudás vagy általános középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. 


Szaknyelvi képzés FOSZK

A Redszergazda-informatikus felsőfokú szakképzésben három féléven át tanterv szerint az első, második és harmadik félévben kell szaknyelvet tanulni angol nyelven. Az angol szaknyelv kreditértéke kurzusonként 3 kredit.
A Programtervező-informatikus felsőfokú szakképzésben két féléven át tanterv szerint az első és második félévben kell szaknyelvet tanulni angol nyelven. Az angol szaknyelv kreditértéke kurzusonként 3 kredit.

 

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Szaknyelvi képzés

A Neumann János Egyetemen az angol és német nyelvet a Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont munkatársai oktatják. Az alapképzésben minden hallgatónak a szakjának megfelelően két féléven át (heti 2 óra) kell szaknyelvet tanulnia, tanterv szerint a képzés 2. és 3. félévében. A Szaknyelv 1 és Szaknyelv 2 tantárgyak kreditértéke kurzusonként 3 kredit.
A szaknyelvi képzés előfeltétele a minimum B1+-os szintű nyelvtudás vagy általános középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. 


Szaknyelvi képzés FOSZK

Minden felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató számára egy féléven át, tanterv szerint a második félévben kell szaknyelvet tanulni. A szaknyelv angol és német nyelven választható. A szaknyelv 1 tantárgy kreditértéke 3.

 

Gazdaságtudományi Kar

Szaknyelvi képzés

A Neumann János Egyetemen az angol és német nyelvet a Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont munkatársai oktatják. Az alapképzésben minden hallgatónak a szakjának megfelelően két féléven át (heti 2 óra) kell szaknyelvet tanulnia, tanterv szerint a képzés 2. és 3. félévében. A Szaknyelv 1 és Szaknyelv 2 tantárgyak kreditértéke kurzusonként 3 kredit.
A szaknyelvi képzés előfeltétele a minimum B1+-os szintű nyelvtudás vagy általános középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. 


Szaknyelvi képzés FOSZK

Minden felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató számára három féléven át, tanterv szerint a második, harmadik és negyedik félévben kell szaknyelvet tanulni. A szaknyelv angol és német nyelven választható. A szaknyelvi tantárgyak kreditértéke kurzusonként 3.