A doktori iskola fő célkitűzése az, hogy a képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók a gyakorlati életben is jól hasznosítható piacképes tudást szerezzenek a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén, ami biztosítja az önálló tudományos munka végzéséhez szükséges jártasságot. A doktori képzés magas szintű elméleti hátteret, gyakorlati kutatómunkát és oktatási tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít hallgatói számára.

A doktori képzés elsősorban a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítésére törekszik. A képzési rendszerben kiemelt figyelmet kap azon ismeretek és képességek elsajátítása, amelyek nélkülözhetetlenek a nemzetközi szintű szakmai kutatói tevékenység folytatásához.

A Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola oktatási és kutatási programja keretében napjaink kiemelt fontosságú témaköreit helyezzük fókuszba, így a DI három alprogramra tagolódik: „Bioökonómia és fenntarthatóság”, „Gazdálkodási és vállalati digitalizáció”, valamint „Pénzügyek és pénzügyi digitalizáció”. 

A doktori iskolánk képzésére elsősorban üzleti, közgazdasági mesterképzésen végzett hallgatók jelentkezését várjuk, de ettől eltérő területeken végzett hallgatók is jelentkezhetnek, egyedi elbírálású különbözeti vizsgák előírása mellett.