GYIK duális hallgatók számára

Szüneteltetném a hallgatói jogviszonyomat, duális képzéses hallgatóként is lesz erre lehetőségem?

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felsőoktatásban tanuló hallgató joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális képzésben részt vevő hallgatót is megilleti. Ebben az esetben a partnerszervezetnél érdemes fizetés nélküli szabadságra menni, így az érintett időszakban a partner mentesül a hallgató díjazása alól, továbbá a hallgató később a mintatanterv szerint tud haladni a gyakorlati képzésben is. A hallgatói jogviszony szüneteltetésének feltételeit célszerű a hallgatói munkaszerződésben is rögzíteni.
 

Duális képzéses hallgató vagyok, és szeretnék külföldi ösztöndíjra pályázni, néhány hónapot Magyarországon kívül tanulni. Van lehetőségem erre?

Igen, de a képzés teljes időtartama alatt legfeljebb egy külföldi tanulmányi szakaszt tartunk elfogadhatónak. Akárcsak a passzív félév esetén, úgy ebben az esetben is azt javasoljuk, hogy a hallgató fizetés nélküli szabadságot vegyen ki. Így a duális képzési partner az érintett időszakban mentesül a hallgató díjazása alól, továbbá a hallgató később a képzési program szerint tudja folytatni a gyakorlati képzést. A külföldi tanulmányok miatt kiesett gyakorlati idő bepótolható, ennek feltételeiről az intézménynek, a partnerszervezetnek és a hallgatónak közösen kell megállapodnia. A hallgatói jogviszony szüneteltetésére, valamint a külföldi tanulmányokra vonatkozó feltételeket célszerű a hallgatói munkaszerződésben is rögzíteni.
 

Már korábban megkezdtem a duális képzést, azonban most szeretnék másik céghez menni. Megtehetem?

Erre is van lehetőség, ám először érdemes egyeztetni a partnerszervezettel, hiszen elképzelhető, hogy közösen – vagy akár a felsőoktatási intézmény bevonásával – sikerül olyan megoldást találni, amely révén a hallgató a jövőben is ugyanott folytathatja a gyakorlati képzést.
Ha erre valamilyen okból nincs lehetőség, akkor a hallgató csak olyan partnerszervezethez mehet, amely az egyetemmel az adott képzésre együttműködési megállapodást kötött, továbbá a megállapodás értelmében még lehetősége van a hallgató fogadására. Ebben a kérdésben érdemes a felsőoktatási intézmény segítségét kérni.
Amennyiben a hallgatónak sikerült új duális képzési gyakorlóhelyet találnia, akkor a korábbi partnerszervezettel kötött hallgatói munkaszerződést meg kell szüntetnie. Ennek körülményeit jogszabály rögzíti.
 

Ki lehet lépni a duális képzésből?

Abban az esetben, ha a hallgató úgy érzi, hogy a munka és a tanulás együttesen túl nagy terhet jelent, akkor először érdemes egyeztetni az oktatókkal, valamint a mentorával. Hallgatóként célszerű megfontolni az egyéni tanrend kérelmezését is. A duális képzés szereplőinek közös érdekük, hogy a fiatal minél eredményesebben sajátítsa el a tananyagot, ezáltal minél jobb szakemberré váljon. Így elképzelhető, hogy közösen sikerül megtalálni azt a megoldást, amellyel enyhíthetők a hallgató terhei.

Amennyiben a hallgató mindenképpen ki akar lépni a duális képzésből, akkor a partnerszervezettel kötött határozott idejű hallgatói munkaszerződését fel kell mondania, ennek körülményeit jogszabály rögzíti. A részletekről a duális képzési partner HR-munkatársával szükséges egyeztetni. A hallgatói munkaszerződés megszüntetéséről a hallgató köteles tájékoztatni a felsőoktatási intézményt. Ezt követően hagyományos képzési formában folytathatja felsőfokú tanulmányait.
 

Elküldhet a partnerszervezet, ha nem elégedett a munkámmal?

Igen. A hallgatói munkaszerződés több olyan pontot is tartalmazhat, amely komoly kötelezettségeket jelent a hallgató számára (például titoktartási kötelezettség, elvárt tanulmányi átlag). Amennyiben a hallgató nem teljesíti az általa vállaltakat, akkor szerződést szeg, a partnerszervezet pedig dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem tart igényt a hallgató munkájára. A hallgatói munkaszerződésben megfogalmazott elvárások eltérők, ezekről érdemes a szerződéskötéskor egyeztetni a duális képzési partner munkatársával, továbbá aláírás előtt ajánlott figyelmesen végigolvasni a szerződést.
 

Ha megszerzem a diplomámat, akkor meddig kell a vállalatnál maradnom?

A hallgatói munkaszerződés határozott időre, a duális formában folytatott teljes képzési időre szól. Ezt követően a partnerszervezetnek és a hallgatónak sincs semmilyen további kötelezettsége. A partnerszervezet természetesen dönthet úgy, hogy új feltételekkel állást ajánl a frissdiplomásnak.
 

A duális képzéssel kiváltható a kötelező szakmai gyakorlat? Egyáltalán hogyan telik a duális képzésben részt vevő hallgató utolsó féléve?

A duális képzésben részt vevő hallgató számára az utolsó félév a gyakorlat szempontjából ugyanúgy telik, mint a korábbi szemeszterek. Tehát a hallgatónak az utolsó félévre meghatározott gyakorlati időszakot is le kell töltenie a partnerszervezetnél.

Mivel a duális képzés mind időtartamában, mind pedig a szakmai tartalmát illetően jóval több, mint a kötelező szakmai gyakorlat, így a duális képzésben töltött időszak az Oktatási Hivatal szakmai véleménye szerint elfogadható szakmai gyakorlatként. Ennek menetéről a felsőoktatási intézmény tanulmányi ügyintézőinél célszerű érdeklődni, hiszen a részleteket az intézmény belső szabályzata tartalmazza.