GYIK felvételi jelentkezés előtt

Miért érdemes a duális képzést választanom?

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési terv (Egyeztetett Duális Képzési Program) alapján a partnerszervezetek saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését. Ezáltal kinevelik a jövőbeli munkavállalóikat, akik az oklevél (diploma) megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek.
A partnerszervezeteknél tapasztalt szakemberek (mentorok) adják át a gyakorlati tudást és az egyes munkafolyamatokkal kapcsolatos ismereteket. A mentorokkal szemben elvárás, hogy szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, illetve támogassák a hallgató szakmai fejlődését.
A partnerszervezet a hallgatói munkaszerződésben leírtak szerint a képzés teljes idejére – mind a gyakorlati, mind az intézményi periódusok alatt – köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A fizetés mértéke, jogszabályban meghatározott módon, legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.
A duális képzésben részt vevő hallgató – amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel – részesülhet a felsőoktatási ösztöndíjakból. Így például ha jó tanulmányi eredményei vannak, akkor a fizetése mellett tanulmányi ösztöndíjra is jogosult lehet.
A duális képzésben részt vevő hallgató nem marad le felsőoktatási tanulmányaiban sem, hiszen az elméleti kurzusokon évfolyamtársaival együtt vesz részt, ugyanazokat a tárgyakat tanulja, és azonos vizsgakövetelményeknek kell megfelelnie.
 

Mit vállalok, ha duális képzésre jelentkezem?

A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy minősített partnerszervezeteknél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, és szaktudását már a képzés alatt megerősíti.
A képzés intézményi (elméleti) és gyakorlati szakaszokból áll, azonban ez képzésenként és partnerszervezetenként eltérő lehet. A duális képzésben és a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók tanulmányi kötelezettségei, vizsgakövetelményei megegyeznek, az iskolapadban ugyanazt a tudást szerzik meg. Jelentős különbségek a szünetekben és a vizsgaidőszakban tapasztalhatók, hiszen egy duális képzésben részt vevő hallgató jellemzően ekkor tölti a gyakorlatát.
A duális képzésben részt vevő hallgatónak tehát egyszerre kell helyt állnia egy munkahelyen és a felsőoktatási intézményben. A vizsgaidőszakban ugyanis ideje nagy részét a partnerszervezetnél tölti, miközben a vizsgáit is sikeresen kell teljesítenie. Ehhez elengedhetetlen a kellő motiváltság, a jó szervezőkészség, valamint a megfelelő időbeosztás.
Minden duális képzésben részt vevő hallgatóval szemben elvárás, hogy az ún. mintatanterv szerint haladjon, vagyis a tanterv által meghatározott félévben teljesítse az egyes tárgyakat. A partnerszervezet egyébként a hallgatói munkaszerződésben rögzíthet elvárt tanulmányi átlagot. A követelményeket érdemes már a kiválasztás időszakában tisztázni.
 

Hogyan tudok duális képzésre jelentkezni?

A duális képzési formában induló szakokat az Egyetemek, főiskolák menüpont alatt a meghirdetett képzéseknél lábjegyzet jelöli. Amennyiben a jelentkező duális képzésben szeretné folytatni tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során duális lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie, továbbá a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött partnerszervezetek valamelyikénél sikeresen kell teljesítenie egy kiválasztási eljárást.
Tehát duális képzéses hallgató csak úgy lehet valakiből, ha a megfelelő pontszám elérésével bekerül valamelyik felsőoktatási intézménybe, egyúttal felvételt nyer egy olyan partnerszervezethez is, amely az adott képzésen együttműködik az intézménnyel.
 

Milyen céget érdemes választanom?

A duális képzésben nemcsak gazdálkodó szervezetek (vállalatok) vesznek részt, hanem például költségvetési szervek, egyesületek, vagy éppen egyéni vállalkozók is. A legfontosabb, hogy több duális képzési partnerhez is célszerű jelentkezni. A partnerszervezetek más-más szempontok alapján válogatnak, így könnyen elképzelhető, hogy akit egy partner elutasított, az sikerrel jár egy másiknál.
A jelentkezőnek a megfelelő duális képzési gyakorlóhely kiválasztásakor több szempontot is mérlegelnie kell, ilyen lehet például a partnerszervezet profilja, múltja, szakmai sikerei, referenciái, a munkakörnyezet, a földrajzi elhelyezkedés, vagy éppen az érintett szervezet megítélése, jóhíre. A jelentkezés előtt célszerű felkeresni a partnerszervezetek honlapját, már csak azért is, mert egyre több partner weboldalán van külön duális képzésről szóló menüpont.
További információ az Egyetemtől is kérhető, valamint érdemes ellátogatni a nyílt napokra, az állásbörzékre, a workshopokra, vagy az egyéb szakmai fórumokra. Ezek ugyanis megfelelő alkalmat jelentenek a személyes találkozásra.
 

Hogyan és meddig kell jelentkeznem a partnerszervezetekhez?

A kiválasztás feltételeit a partnerszervezetek saját igényeik szerint határozzák meg: gyakran elegendő egy jól szerkesztett, átlátható önéletrajz, esetleg egy motivációs levél, de vannak olyan szervezetek is, amelyekhez az általuk kidolgozott felvételi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. A pontos határidőkről, a jelentkezés módjáról a duális képzési partnerek honlapján érdemes tájékozódni.
 

Milyen vállalati felvételire számítsak?

A partnerszervezetek a kiválasztást saját igényeik alapján végzik, így ők határozzák meg, hogy a jelentkezőnek milyen elvárásoknak kell megfelelnie. Általános tapasztalat, hogy a duális képzési partnerek munkatársai a jelentkezéskor beküldött önéletrajzok alapján előszűrést végeznek. Így a felvételi beszélgetésre már csak azokat hívják be, akiket az önéletrajzuk alapján megfelelő jelöltnek tartanak.
A személyes beszélgetés mellett természetesen további feladatok is várhatnak a jelentkezőre: alapvető készségek tesztelése, helyszíni vagy otthoni projektmunka, szakmai kérdések, játékos feladatok, továbbá a partnerszervezetek egyre gyakrabban mérik fel a jelentkezők nyelvtudását is. A felvételi követelményekről a partnerek kapcsolattartóinál lehet érdeklődni.
 

Mikor derül ki, hogy kiválasztott-e a cég, ahova jelentkeztem?

A partnerszervezetnek még a központi felvételi eljárás sorrendmódosítási határideje előtt értesítenie kell a jelentkezőt arról, hogy kiválasztotta-e. Ez alapján a felvételiző még átgondolhatja, hol szeretné folytatni tanulmányait. A pontos határidőkről minden évben a www.felvi.hu oldal ad tájékoztatást.
 

Nem választott ki a partnerszervezet, lesz még lehetőségem pótjelentkezésre?

A duális képzési partnerek alapvetően két esetben hirdethetnek pótfelvételt. Egyrészt akkor, ha nem tudták betölteni a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásukban rögzített összes hallgatói helyet. Másrészt abban az esetben, ha ugyan a maximális számú hallgatót vették fel, de közülük nem mindenki jutott be az egyetemre. Ezekben az esetekben a partnerszervezetek hirdethetnek pótfelvételt az üres helyekre, ám jelentkezni már csak olyan helyre lehet, amelyik partnere az intézménynek, ahová a jelentkezőt felvették. A pótjelentkezésről mindenképpen érdemes tájékozódni a felsőoktatási intézménynél és a partnerszervezeteknél.
 

Mi alapján foglalkoztatnak majd? Szerződést kötnek velem?

A partnerszervezetek hallgatói munkaszerződést kötnek a kiválasztott hallgatóval, akinek így kettős jogviszonya lesz: egyrészt a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, másrészt hallgatói munkaszerződése által a képzésben részt vevő partnerrel kerül szerződéses jogviszonyba.
A partnerszervezet a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót (tehát mind az intézményi, mind pedig a gyakorlati periódusok alatt). A díj mértéke a jogszabály szerint legalább a kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – 65 százaléka. A partnerrel kötött munkaszerződés a duális képzésben folytatott teljes képzési időre szól. Az oklevél megszerzése és a szerződés lejárta után a hallgatónak nem kötelező a partnerszervezetnél maradnia. Amennyiben az adott partner foglalkoztatni szeretné a frissdiplomás fiatalt, akkor a munkaszerződést egy új megállapodás alapján új alapokra kell helyezniük.
 

Melyek a hallgatói munkavégzés feltételei? Mennyi lesz a napi munkaidőm?

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, próbaidő nem köthető ki. A hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni.
A hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani. A munka törvénykönyvének 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak pedig nem alkalmazhatók.
 

Duális képzésben részt vevő hallgatóként más lesz az órarendem, mint a többieké?

Mint arról korábban már volt szó, a duális képzésben és a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók kurzusai, vizsgakövetelményei megegyeznek, az iskolapadban ugyanazt a tudást szerzik meg. A duális képzéses hallgatók a partnerszervezetek képzésein, valamint a gyakorlati időszakban szereznek további ismereteket.
Jelentős eltérés a szünetekben és a vizsgaidőszakban lesz, hiszen akkor, amikor a többiek már végeztek a vizsgáikkal, a duális képzésben részt vevő hallgató a gyakorlati időszakát tölti a partnerszervezetnél. Amennyiben pihenőt szeretne, szabadságot kell kivennie.
 

Mennyi szabadságom lesz?

A duális képzésben részt vevő hallgató a munka törvénykönyvének rendelkezései alapján, életkorától függően, minimum évi 20 nap szabadsággal rendelkezik. Ez az idő felhasználható pihenésre és tanulásra is.

  • 13 hét egyetem
  • 8 hét vállalat / vizsgaidőszak
  • 13 hét egyetem
  • 14 hét vállalat / vizsgaidőszak
  • 4 hét szabadság
     

 A vizsganapokra szabadságot kell majd kivennem?

A partnerszervezetek döntő többsége az Egyetemmel kötött duális képzési megállapodásában vállalja, hogy elengedi hallgatóit a vizsgákra. A tapasztalatok szerint a vizsgaidőszak rugalmasan kezelhető, a partnerek nem gördítenek akadályt a vizsgákon való részvétel elé. Természetesen a vizsgaidőszakban folyamatosan érdemes egyeztetni a mentorral/mentorokkal, hiszen a duális képzési partnernek is fontos, hogy mikor számíthat a hallgató munkájára.