Felhívás megnevezése: GINOP-2.3.4-15 – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe: Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. Együttműködésében

Projekt azonosító száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00001

Kedvezményezett: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, AVL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 5 229 515 507 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2023.09.30.

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt célja, küldetése: Magyarország legnagyobb független járműipari K+F központja jön létre a felsőoktatás és az ipar együttműködésében. Járműmérnöki szakterületi orientációban jelentős tudományos eredmények jönnek létre az alacsonyabb emissziójú, új jármű és motorgenerációk fejlesztésében. Tágabb kitekintésben a járműiparon belül jelentős elmozdulás várható a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé, mindezt pedig a magyar innovációs és K+F képességek bevonásával és a magyar műszaki felsőoktatás hatékony közreműködésével.

A projekt stratégiai eredményei: Új, európai jelentőségű járműipari K+F tudásközpont került létrehozásra Magyarországonamelyhez összesen közel 15 milliárd Ft értékű beruházás (FIEK és kapcsolódó beruházások, Kecskeméten és Érden) járul hozzá. A projekt keretében összesen 140 új kutató-fejlesztő munkahely jön létre. A fejlesztések végrehajtása során a szakirányú felsőoktatási intézmények integrálódnak a hajtáslánc kutatásba és távlati fejlesztésébe. A program fontos hozadéka, hogy az jelentősen hozzájárul új integrátor vállalatok Magyarországra vonzásához.

A K+F projekt szakmai tartalma

Fő kutatási irányok:

 • Primer emisszió csökkentő eljárások – különböző üzemelési ciklusok és körülmények szimulálása
 • Szekunder emisszió csökkentő eljárás – önálló technológiák alapján
 • Multifunkciós szelepvezérlés
 • Speciális kipufogógáz visszavezetés
 • Kiterjesztett hajtáslánc diagnosztika
 • Magas cellulóz tartalmú bio-üzemanyag
 • Széria bázisú CNG motor
 • Komplex súrlódás csökkentés
 • Emisszió monitoring rendszer

                                                                                                             

A kutatási programok eredményei:

 • Új átfogó módszertan az emissziós-fejlesztésre
 • 3 működő prototípus motor
 • 2 új technológiai eljárás
 • 1 új üzemanyag
 • 2 új iparjogvédelmi oltalom

A projekt hosszútávú fenntarthatósága, a távlati együttműködés sarokkövei

 • A konzorciumi partnerek között már jelenleg is létezik együttműködés (K+F, Formula Student, stb.).
 • Az AVL AUTÓKUT régió legnagyobb független járműipari K+F vállalata, együttműködik a járműipari mérnökképzésben élenjáró felsőoktatási intézményekkel (NJE, BME, SZE).
 • NJE 2016. júliusától alkalmazott tudományok egyetemeként működik, ezzel a strukturált szakember utánpótlás közép- és hosszú távon biztosítottá válik.
 • A károsanyag-kibocsátás folyamatos szigorodása folyamatos igényt teremt a további fejlesztésekre, együttműködésre.
 • A Zalaegerszegen épülő tesztpálya közös tesztelési, rendszer-integrációs helyszínt jelent a magyarországi autóipari fejlesztéseknek, az AVL magyarországi/budapesti és ausztriai/grazi organizációi az elsők között jelentkeztek az ottani eszközrendszer használatára vonatkozó igényeikkel. A kecskeméti fejlesztések eredményei valós környezetben szintén itt, a zalaegerszegi járműipari tesztpályán kerülhetnek vizsgálatra.

 

A projekt költségvetése

 • A 4 éves FIEK projekt teljes költségvetése: 8,57 milliárd Ft;
 • A vállalati partner AVL 2,8 milliárd Ft önerő mellett további 6,2 milliárd Ft értékű  beruházást valósít meg (a projekten kívül, Érden);
 • A projekt költségvetésének részaránya 75-25% (vállalat - egyetem);
 • Az eszközök esetében a költségek több mint 50%-át az egyetemi fejlesztések teszik ki, ezzel a legmodernebb járműdiagnosztikai technológia fog rendelkezésre állni.

 

Megvalósítási helyszín: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., HRSZ: 100009/1

 

Sajtóközlemény

 

Sikeresen zárult a JÁRMŰIPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI HÁLÓZAT létrehozása 

 

„Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. együttműködésében” c. 

GINOP-2.3.4-15-2016-00001 projekt 

 

A projekt átfogó célja egy járműipari K+F kutatási hálózat létrehozása volt Kecskemét-Zalaegerszeg-Miskolc helyszínek bevonásával, egyúttal egy motor- és járműfejlesztési tudáscentrum felépítése volt. A projekt megvalósítása a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumvezető, a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. konzorciumtagok együttműködésével történt. A projekt a GINOP-2.3.4-15.-2016-00001 kódszámú, Európai Unió által támogatott, Széchenyi 2020 program keretében, 5,749 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósult meg.

 

 

A 2023 szeptemberében zárult projekt keretében végzett kutatás-fejlesztés célja volt egyrészt egy járműipari K+F kutatási hálózat létrehozása Kecskemét-Zalaegerszeg-Miskolc helyszínek bevonásával, másrészt célul tűztük ki egy motor- és járműfejlesztési tudáscentrum felépítését is. A projekt megvalósítása a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. mint konzorciumvezető, valamint a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. – mint konzorciumi tagok - együttműködésével valósult meg.

A projekt egyik fontos célja a kutatóhelyek és az ipari partner közötti K+F+I együttműködés fejlesztése volt, melynek révén magasabb hozzáadott értékű, új tudományos eredmények, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák jönnek létre.

A közös kutatás-fejlesztési program eredményeként olyan ipari kutatásokhoz kapcsolódó technológia- és know-how fejlesztések valósulhattak meg, melyek a jövő új generációs emisszió csökkentési trendjeihez is jelentős mértékben hozzájárulhatnak.  A K+F tevékenység outputja olyan korszerű járműipari- és intelligens technológiák kidolgozása és alkalmazása volt, mellyel a jármű- és gépiparban a motor és hajtásláncok működésének fejlesztésével a károsanyag kibocsátás mérséklődik, hozzájárulva ezzel a környezeti fenntarthatósághoz és a hatékony természeti erőforrás gazdálkodáshoz is.

A projekt során többek között olyan primer és szekunder emisszió csökkentési eljárásokat dolgoztunk ki, amelyek különböző jármű- és teljesítménytípusok esetében is alkalmazhatóak. A sokrétű projektben mindezek mellett foglalkoztunk ipari lézertechnológiai fejlesztésekkel, fémhabok járműipari alkalmazási lehetőségeinek kutatásával, üzemanyagcellák vizsgálatával, hajtásláncok fejlesztéséhez alkalmazható mérnöki szimulációs módszerek kidolgozásával és validálásával, illetve növényi alapanyagú bioüzemanyagok fejlesztésével is.

A projekt eredményeként önálló technológiaként üzemanyagcella és elektrolíziscella fejlesztési tudásbázis és fejlesztési központ épült fel Kecskeméten. Továbbá a program támogatásával a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya szomszédságában létrejött egy korszerű járműipari szimulátor laboratórium is (dinamikus Driver-in-the Loop szimulátorral), amely segítségével a járműtesztelési eljárások gördülékenyebbé és költséghatékonyabbá tehetők.

Összefoglalva a projekt jelentősen hozzájárult a fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák, valamint a fenntartható környezet ágazati prioritásokhoz, továbbá a specializált járműipari szakemberképzés megerősítéséhez is.  

 

 

További információ kérhető:

http://www.bayzoltan.hu/hu/2019/12/02/ginop-2-3-4-15-2016-00001-fiek/ oldalon.