A kedvezményezett neve: GEO-MILK Növénytermesztő, Szarvasmarhatenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Neumann János Egyetem
A projekt címe: Takarmányok telepi mérésére alk. közeli-infravörös spektroszkópiás műszer-, módszer- és modellfejl.
A szerződött támogatás összege: 963 836 641 Ft
GEO-MILK Növénytermesztő, Szarvasmarhatenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 626 775 707 Ft
Neumann János Egyetem 337 060 934 Ft
A támogatás mértéke: 62,25%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.01.31.
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00144
A projekt tartalmának bemutatása: 

A tudomány fejlődésével a precíziós gazdálkodás terjed az agráriumban is. A gazdasági, termelési eredmények növelése olyan követel, mint a magasabb minőségű, biológiailag értékesebb élelmiszerek előállítása, élelmiszerbiztonság és a környezetterhelés csökkentése. Az intenzív körülmények között tartott, nagy genetikai képességű állatok termelési szintjeinek megfelelő táplálóanyagok kielégítése koncentráltabb receptúrákat és takarmányadagokat kíván meg a szakemberektől. A tejtermelés és a tej beltartalmi paramétereinek növeléséhez azonban ismernünk kell az adott állomány genetikai hátterét, illetve a telepen felhasznált tömegtakarmányok beltartalmi jellemzőit.

A projekt az állattenyésztéshez kötődik; a precíziós tejelő szarvasmarhatartás és -takarmányozás kihívásaira nyújt megoldást, felgyorsítva és hatékonyabbá téve a telepi körülmények közötti elemző tevékenységet, lehetővé téve a gazdasági haszonállatok „egyedi” gondozását, a problémák korai felismerését (pl. egy adott takarmányalapanyag nem megfelelő minőségének vagy az egyedek megbetegedésének korai detektálása) és a hatékonyság fokozását. 

Projektünkben lévő fő innováció, hogy a tömegtakarmányok alapanyagainak vizsgálatára, a kész tömegtakarmányok minőségének meghatározására dolgozunk ki terméket (mérőeszközt) és módszertant, melyet rendszeresen, nagy háttéradatbázissal frissítünk. A közeli infravörös (near infrared, NIR) spektroszkópia az infravörös fény és a minta molekulái közötti interakciót vizsgálja. A NIR spektroszkópiás alkalmazások révén lehetőségünk lesz a minták beltartalmának igen pontos és gyors meghatározására, mintacsoportok azonosítására, vagy akár gyártási folyamatok in situ (at-line, in-line) ellenőrzésére. Mindezt a konvencionális kémiai és fizikai mérések költségének töredékéért, veszélyes anyagok használata és kibocsátása nélkül, gyakorlatilag időveszteség nélkül. A projektben az alapanyagok és a késztermékek (abraktakarmányok, tömegtakarmányok, keveréktakarmányok stb.) összetételének meghatározására tervezünk kidolgozni kézi NIR eszközökön alapuló takarmány beltartalom mérési, és takarmány-komplex optimalizációt végző szolgáltatást. A kialakított rendszer kézi NIR eszközökből, minta-előkészítő automatából és a mért értékeket feldolgozó informatikai alrendszerből áll. A végfelhasználók (pl. telepi menedzsment) kezében gyakorlati körülmények között is könnyen használható hordozható laboratóriumként és szakértői rendszerként fog szolgálni. 

Az alkalmazás a szarvasmarha takarmányozás kihívásaira nyújt hatékony megoldást, hatékonyabbá téve a telepi körülmények között végzett tevékenységet. 

Fejlesztésünk célcsoportja a mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztési és takarmányozási ágazat, takarmányipar.  A hazai vevőinkre jellemző a precíz gazdálkodás és az újításokra való hajlam bevezetése, a nemzetközi vevők nagy érdeklődést mutatnak a projekt ideje alatt megvalósított fejlesztés iránt, hiszen a fejlesztés beilleszthető a precíziós gazdálkodásba. A megvalósítani tervezett komplex takarmányozási rendszer alkalmazásával hazai és nemzetközi szinten is javítható az ágazat gazdasági helyzete, mivel hozzá járul a környezettudatos és gazdaságos állattartáshoz. Nemzetközi viszonylatban komplexitásának, újszerűségének és gyakorlati alkalmazhatóságának köszönhetően fogják a fejlesztés eredményét megvásárolni. A főbb megnevezhető hazai vevők a Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt., Memtech Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. lesznek. A főbb már most azonosítható nemzetközi vevők a Jaffer Agro Services és a Productie si Comert Cerbul srl. 

A piacra vitel során a versenytársakkal összehasonlítva a legfőbb eltérésünk a rendkívül heterogén tömegtakarmányok előkészítésében van, amennyiben mérőrendszer egy szofisztikált temperáló és keverő mintakezelő berendezéssel lesz felszerelve. A projekt eredményéből kb. 500 millió Ft bevétellel lehet éves szinten kalkulálni, így a projekt megtérülése 3 éven belül biztosított.