Felhívás megnevezése: EFOP-3.6.2-16 - Tematikus kutatási hálózati együttműködések

Projekt címe: Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi partner: - Neumann János Egyetem,

                                       - Dunaújvárosi Egyetem,

                                       - Óbudai Egyetem

Támogatás összege: 1.448.424.946 Ft

Széchenyi István Egyetemre eső rész: 899.180.976 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 249.673.979 Ft

Dunaújvárosi Egyetemre eső rész: 149.821.777 Ft

Óbudai Egyetemre eső rész: 149.748.214 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2020.12.29.

Támogató Alap: Európai Szociális Alap

Befejeződött az „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában" című, EFOP-3.6.2-16-2017-00016 azonosító számú pályázat, amelyben a Neumann János Egyetem konzorciumi partnerként vett részt. A konzorcium vezetője a Széchenyi István Egyetem volt, további konzorciumi partnerek pedig a Dunaújvárosi Egyetem és az  Óbudai Egyetem. A projekt teljes uniós és hazai támogatási összege 1.448.424.946 forint 100 százalékos, vissza nem térítendő forrás, amelyből a Neumann János Egyetemre eső rész 249.673.979 forint.

 A pályázat keretében elvégzett munka az egyetem kutatási potenciáljának növelését célozta, egyrészt a kutatásokat végző munkaerő, másrészt a kutatásokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése zajlott. A munkaerő fejlesztése, a végzett vagy végzéshez közel álló hallgatók  Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékre csábításával, a hallgatók tanszéki munkába történő bevonásával és számukra képzések, oktatások szervezésével történt. A potenciálnövelés másik lábát képző kutatási infrastruktúra fejlesztés fontos elemei pedig az egyetem szuper számítógép klaszterére történő, autonóm kutatásokat támogató szoftver környezet telepítése, valamint egy autonóm algoritmusokat a tapadási határ közelében történő tesztelésére alkalmas kutatóplatform voltak. Az így kialakított kutatócsoport 18 db tudományos publikációt, és konferencia előadást készített az autonóm járművekre jellemző elektromos hajtások, az autonóm funkciókat vezérlő algoritmusok és az ezen járműveknek a gumiabroncs tapadási határán való mozgását megragadó szimulációk témakörében. További kiemelkedő eredmény hogy a Neumann János Egyetem autonóm kutató platformja 2020.10.18.-án a kecskeméti gokartpályán rendezett Magyar csapatok tesztnapja elnevezésű diák versenyen, a hazai egyetemek között egyedüliként teljesítette önvezető módban a kiírt versenyszámokat. A platformon futó szoftver az önvezető járműveken leginkább elterjedt struktúrájú algoritmussal dolgozott, amelynek fő részei az érzékelés, a tervezés és az irányítás voltak.

Ezzel párhuzamosan, a szakmai munka részeként egy újszerű, megerősítéses tanulást használó irányítás is fejlesztve lett. Így, a kutatások során egy referencia algoritmus is elkészült, amely kizárólag képi információ alapján képes a gumiabroncs tapadását kihasználva vezetni egy járművet. Ezen koncepció vizsgálata az egyetem szuper számítógépeire telepített szoftverkörnyezet használatával, szimulációs környezetben történt.