Felhívás megnevezése: EFOP-3.6.1-16 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

Projekt címe: A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen

Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 680.785.073 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2016.12.23.-2021.12.17.

Támogatási alap: Európai Szociális Alap

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 azonosító számú pályázat megvalósítási ideje alatt (2016.12.23.-2021.12.17.) öt alprojektben, az Egyetem korábbi öt karán (GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási Kar, Pedagógusképző Kar) végeztünk a projekt céljaihoz illeszkedő tevékenységeket. A projekt megvalósításával a Neumann János Egyetem célja az volt, hogy az alkalmazott tudományok egyeteme státusznak, az intézmény regionális szerepének, hagyományainak, valamint az irányába megfogalmazott országos és helyi stratégiai igényeknek megfelelő, kutatás-fejlesztési és innovációs potenciált alakítson ki a hazai és nemzetközi partnerségek keretében megvalósuló kutatások révén.

A projekt legfontosabb eredményei között szerepelt a kutatási portfólió aktualizálása és folyamatos szinten tartása, a publikációs teljesítmény mennyiségi és minőségi javítása. A projekt időtartama alatt a szakmai megvalósítók közül 19 egyetemi oktató szerzett doktori fokozatot. 52 munkatársunk és hallgatónk vett részt kutatói utánpótlást támogató programban, akik több száz konferencia előadásban számoltak be legfontosabb kutatási eredményeikről. A projekt támogatásában csaknem 1400 db tudományos és ismeretterjesztő publikáció, ebből 620 db angol nyelvű tanulmány született az egyetem oktatói és kutatói által. A pályázat nyilvános, hazai és nemzetközi konferenciák szervezését, az egyetem tudásmegosztó szerepének erősítését, folyóirat megjelentetését is támogatta. Közel 8000 résztvevőt, vendéget köszönthettünk több mint 130 programunkon.

Intézményünk a pályázat révén erősíteni tudta nemzetközi projektekben való részvételét, és számos újonnan kialakított vállalati együttműködést, vagy új szolgáltatási tartalommal bővülő együttműködést köszönhetünk a támogatásnak. A szakmai eredmények közül kiemelendő az intézményünk oktatási-kutatási folyamataiba bevont vállalati vagy partnerszervezetnél tevékenykedő szakemberek magas száma, akik mind a hallgatók, mind a kutatóműhelyek munkáját, szemléletét gazdagítani tudták gyakorlatközeli gondolkodásmódjukkal. A támogatás számos nagy értékű beszerzést tett lehetővé, így többek között Vialux Autogrid rendszerrel, kétkarú kollaboratív YuMi robottal, PCR fülkével, horizontális elektroforézis készülékkel bővült a kutatási és oktatási tevékenységeket támogató eszközparkunk.

A pályázat eredményes megvalósítása révén a Neumann János Egyetem hatékonyabban képes szerepet vállalni a térségi kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztéséhez, a vállalati és társadalmi igényekhez kapcsolódó technológiai és tudástranszfer tevékenységekben és hosszú távon is eredményesen tudja betölteni térségi tudásplatform szerepét.

További információ kérhető:

Neumann János Egyetem

Ádámné Dr. Major Andrea projektmenedzser

Tel: +36 76 516 391, E-mail: major.andrea@nje.hu