Felhívás megnevezése: EFOP-3.5.1-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése

Projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében

Projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00008

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 362 451 967 Ft.

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.09.01- 2021.03.31.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Befejeződött a Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében” című, EFOP-3.5.1-16-2017-00008 azonosító számú projekt megvalósítása.

A projekt célja az volt, hogy a duális képzésben résztvevő vállalatok és az egyetem szakmai kapcsolatát elmélyítse, az információáramlást rendszeresebbé, az együttműködést hatékonyabbá tegye. Az intézmény célja az volt, hogy az oktatási és képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiaci igényekhez.

A feladatokat négy csoportba, alprojektbe rendeztük: szervezetfejlesztés; az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén; duális képzésfejlesztés, átjárhatóság növelése a képzési szintek között; a duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése.

Létrehoztuk a Duális Képzési Központot, amely a további eredményes munka szervezeti alapját képezi. Kidolgoztuk a különböző folyamatok részleteit, és aktualizáltuk a folyamatleírásokat, adatbázisainkat. Nemzetközi és hazai konferenciákat szerveztünk a duális tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása érdekében. Az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése érdekében duális kapcsolattartói rendszert építettünk ki.

A naprakész ismeretek közvetítése érdekében vállalati szakembereket kértünk fel tanórák, illetve kurzusok megtartására, amelynek segítségével erősítettük a szakmai kapcsolatot duális partnereinkkel. Szakmai tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés céljából az egyetem oktatói meglátogatták a vállalatokat, hogy megismerjék az ott folyó munkát, technológiát, viszontlátogatások alkalmával a céges szakemberek az egyetemi oktatásba, képzésbe nyertek betekintést. Duális képzésfejlesztése és az átjárhatóság növelése érdekében gyakorlatorientált képzési tartalmakat, módszereket fejlesztettünk. Vizsgáltuk a lemorzsolódás jellemzőit a duális és nem duális hallgatók vonatkozásában. A lemorzsolódás csökkentése érdekében bennmaradást támogató programokat, egyéni tanácsadásokat és csoportos tréningeket szerveztünk a hallgatók számára.

A növekvő hallgatói létszám, az újonnan bekapcsolódó szakok és képzési területek szükségessé tették, hogy strukturáltabban, új módszertanokat is alkalmazva történjen a duális képzés mérése, értékelése. Ehhez alapul szolgált a duális vállalati vélemények, jógyakorlatok összegyűjtése és feldolgozása.

 

További információ kérhető:

Neumann János Egyetem

Angeli Eliza projektmenedzser

angeli.eliza@nje.hu