Felhívás megnevezése: EFOP-3.4.4-16 – A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Projekt címe: A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen

Projekt azonosító szám: EFOP-3.4.4-16-2017-00018

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: -MATEGYE

                                       -Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség                             

Támogatás összege: 359 679 331 Ft.

Neumann János Egyetemre eső rész: 315 720 601 Ft

MATEGYE-re eső rész: 20 279 000 Ft

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség: 23 679 730

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.05.01.-2021.04.30.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Projekt részletes bemutatása:

Az intézmény az EJMSZ-szel és a MATEGYE-vel együtt valósítja meg „A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen” című projektet melyben egységesítjük és intézményesítjük a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új innovatív megoldásokat alkalmaztunk három alprojektben:

1. Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében:

A) A mai fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében. Hangsúlyt fektetünk az „okos eszközök” népszerűsége által nyújtott lehetőségek kiaknázására, de emellett asztali alkalmazások fejlesztésére is sor kerül, aminek segítségével a tananyag fontos elemeinek vizualizációja nagymértékben elősegíti a diákok számára az anyag elsajátítását és vizuális kompetenciáik fejlődését.


B) Képzők képzése: a tanárok munkáját segítenünk kell abban, hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kell újítani, hogy képesek legyenek a Z generáció megszólítására, és ki tudják használni a modern infokommunikációs technológiákat. Egy online feladatgyűjtemény segíti majd az oktatók munkáját abban, hogy a megfelelő e-learning tananyagot, prezentációt, szimulációt, figyelemfelkeltő videót, stb. építhessenek be a tantervükbe. Az ide vágó feladatok megvalósítása az NJE PK oktatóinak módszertani támogatásával és az NJE HSZK segítségével történik.


C) A szakmai workshopok szervezése révén lehetőség nyílik arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal. Az alprojekt eredményeinek kipróbálásban részt vesz az NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolája.


2. Disszemináció: Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és az közoktatási intézményekkel karöltve kívánjuk elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és NJE dolgozókat kérünk fel előadások tartására minden karon. Emellett öregdiákjaink közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnénk megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét. Virtuális séta lehetőségét biztosítjuk az NJE GAMF MIK laboratóriumaiban panorámaképek és kapcsolódó leírások, magyarázatok, a foglalkozásokról készült videók, érdekességek bemutatásával. A Kutatók Éjszakája keretében minden karon szervezünk olyan eseményeket, amelyek hozzájárulnak a természet-, műszaki- és informatikai tudományok népszerűsítéséhez. Tevékenységünk részeként lehetővé tesszük közösségi szolgálat elvégzését a hallgatói tehetséggondozó műhelyeiben. Kiemelt szerepet szánunk az interaktív versenyeknek természettudományi, műszaki és informatikai területen. Rendhagyó órák keretében egyetemi oktatók középiskolákban oktatási tevékenységet végeznek mérnöki, logisztikai, természettudományos témakörökben. Itt kiemelten szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű járások iskoláit is. A természettudományos oktatást népszerűsítő roadshow-k során felhasználjuk a játékos mobil applikációkat, amelyek lokálisan versenyzésre sarkallják a helyi gyermekeket, továbbá részt veszünk az Educatio kiállításon is. Fontos elem a „Varázsszoba”, ami interaktív módon izgalmas kísérletek által gyakorlati példákon keresztül ad át természettudományos alapismereteket.


Emellett nyári táborokat szervezünk természettudományos és informatikai témakörökben. A középiskolás diákok számára szervezett versenyek vonatkozásában a csapatoknak kiadott projektfeladatos versenyek és a MATEGYE Kecske Kupa versenye

3. Pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából:

A) Az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósítja meg.


B) A céglátogatások szervezése a természettudományos orientáció elősegítésére, mivel ott nyer alkalmazást a műszaki képzésből kikerülő közép- és felsőfokú végzettségűek döntő többsége, és a cégek tudnak hiteles életpálya modellt kínálni a diákoknak és szüleiknek.


C) A női hallgatók számának növelése az MTMI oktatásban. Ezen tevékenység kiterjed a sikeres mérnök hallgató hölgyek bemutatására, ezen kívül vállalatoknál meghatározó pozíciókba került női munkavállalók népszerűsítő előadásaira.


D) felkészítő tanfolyamok szervezése, amellyel felkészítjük a diákokat a felsőoktatásba bekerülésre (emelt szintű érettségi felkészítő), és bennmaradásra.

 

Projektzárás utáni összefoglaló:

Az egyetem konzorciumi partnerei voltak a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség. A Neumann János Egyetem 315.72 millió forint, a MATEGYE 20.27 millió forint, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség 23.67 millió forint támogatást nyert. A projekt keretében a partnerek egységesítették és intézményesítették a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új, innovatív megoldásokat alkalmaztak három alprojektben.
Ezek egyike a Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében alprojekt, amelynek keretében három fő terület van: a fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében, a képzők képzése, azaz a tanárok munkájának segítése, hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kellett újítani. Szintén ennek az alprojektnek része volt szakmai workshopok szervezése, amelyek révén lehetőség nyílt arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal. 
A második alprojekt a disszemináció. Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és a közoktatási intézményekkel karöltve kívánják elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és egyetemi dolgozókat kértek fel előadások tartására minden karon. Emellett az öregdiákok közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnék megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét. 
A harmadik alprojekt a pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából. Ennek keretében az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósította meg.