Felhívás megnevezése: EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Projekt címe: Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen

Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00002

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összeg: 842 029 484 Ft.

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.06.08.-2022.04.30.

Támogató alap: Európai Szociális Alap 

 

Sajtóközlemény

Javult a felsőoktatás minősége és hozzáférhetősége a Neumann János Egyetemen

2022/04/28

Befejeződött Kecskeméten a „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen” című, EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása. 

A fejlesztést az intézmény 842,03 millió forint európai uniós és hazai, vissza nem térítendő forrásból valósította meg, a Széchenyi2020 program keretében.

Magyarország Kormánya 2016-ban a felsőoktatási intézmények számára a felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása és az oktatásban való részvétel növelése érdekében pályázatot írt ki. A Kormány célul tűzte ki a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztését, a diplomások arányának fenntartható növelését, valamint a felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítését. A Neumann János Egyetem erre a projektre benyújtott pályázatával 842,03 millió Ft támogatást nyert el. 

A pályázat megvalósítási ideje alatt (2017.03.01.-2022.04.30.) önállóan, hat alprojektben, az Egyetem korábbi öt karán (GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási Kar, Pedagógusképző Kar) végeztek a projekt céljaihoz illeszkedő tevékenységeket. A projekt hat alprojektje a következő témákat ölelte fel: a felsőoktatási részvételt növelő komplex szolgáltatásfejlesztés, komplex oktatási innováció, nemzetközi hálózatfejlesztés, hallgatói sportszolgáltatás fejlesztés és egészségnevelés, stratégiai fejlesztés, valamint humánerőforrás fejlesztés a minőségirányítás eszközrendszerével.

A pályázat mintegy ötéves megvalósítási ideje alatt számos fejlesztés, eszközbeszerzés valósult meg az intézményben, melyek nem csupán a pályázat ideje alatt, hanem minden bizonnyal az elkövetkező években is szolgálják az oktatási, képzési tevékenységet. A fejlesztési program által elindított folyamatokat – mind a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő, mind a bennmaradást segítő beavatkozásokat, az oktatási innovációkat, a gyakorlati képzés minőségének monitorozását, az intézmény nemzetközi versenyképességének növeléséhez és a minőségbiztosítás további fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket a jövőben is folytatni kívánja a Neumann János Egyetem. 

További információ: Brindza Attila projektmenedzser, brindza.attila@nje.hu

 

Pályázati összefoglaló: Az integrált intézmény oktatási tevékenységének fejlesztéséhez átfogó, horizontális, azaz minden képzési területre kiterjedő fejlesztések szükségesek, amelyek kiterjednek a humán erőforrás fejlesztésére, a módszertani megújulásra, az általános kompetenciák fejlesztésére, az oktatáshoz kapcsolódó együttműködésekre és a szolgáltatások területére egyaránt.

A fejlesztések egy része bár csak közvetetten kapcsolódik az

oktatási tevékenységhez, de a hallgatói-munkatársi közérzet és teljesítmény szempontjából minőségjavító tényező lehet, növelve ezáltal a végzettek munkaerőpiaci esélyeit és ezáltal az intézmény piacképességét. A fentiek értelmében az intézmény általános célja a pályázat megvalósításával az intézményi képzés és tartalomfejlesztés minőségének optimalizálása, amelyben a projekt során elvégzett intézményi beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a megvalósító intézmény kiemelkedő teljesítménnyel képes reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is egyaránt.

Cél, hogy az integrációval létrejött új intézmény–optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált valamint az hazai és nemzetközi ágazati és szakmai együttműködéseket–a konstrukció céljaihoz illeszkedve, a 48 hónapos projektfejlesztés során komplex fejlesztési projektet valósítson meg. A fejlesztési programot az intézmény a saját profiljának és jellegének megfelelő területeken önállóan valósítja meg intézményi szinten hat alprojektben (Felsőoktatási részvételt növelő komplex szolgáltatásfejlesztési alprojekt, Intézményi komplex oktatási innováció fejlesztés alprojekt, Nemzetközi hálózatfejlesztés, oktatás-, és szolgáltatásfejlesztés alprojekt (mely tartalmazza a Kárpás-medencei együttműködés területeit), Hallgatói sportszolgáltatás fejlesztés és egészségnevelés alprojekt, Intézményi stratégiai fejlesztési alprojekt (ezen belül négy fejlesztési terület), Az intézményi humán erőforrás fejlesztése a minőségirányítás eszközrendszerével alprojekt), tematikusan illeszkedve az IFT-ben megfogalmazott tématerületekhez, illetve a pályázati felhívás struktúrájához.

A fejlesztési program során – illeszkedve a „Fokozatváltás a Felsőoktatásban” című dokumentum frissített változatához – a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, valamint az oktatási innováció tekintetében megtörténik az intézményi szakok, szakirányok, specializációk áttekintése, amelyben megvalósul a specializációk hozzáigazítása a munkaerőpiaci követelményekhez és a tartalmak hozzáigazítása a vállalati igényekhez. A tevékenységben kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés minőségének monitorozása, folyamatba épített korrekciója valamint az új képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a tanulási eredmények meghatározása szakokra, szakirányok és tantárgyakra vonatkozóan.

A felsőoktatási stratégia célkitűzéseinek megfelelően erősítésre kerül az integrált intézmény nemzetközi versenyképessége: ennek eszközei a fejlesztés során az idegen nyelven meghirdetett képzési programok, neves külföldi vendégoktatók foglalkoztatása, nemzetközi oktatásfejlesztési projektekben való részvétel, oktatói és a hallgatói mobilitás ösztönzése lesznek. A projekt során megvalósul az aktív toborzási tevékenység is az Erasmus, Stipendium Hungaricum, Ceepus, Campus Mundi, Businet lehetőségeinek kihasználására. A határon túli kapcsolatoknál képzési és tudományos együttműködés valósul meg tervezetten a műszaki és a pedagógiai tudományok területén, emellett Horvátország, Románia, Szlovákia és Szerbia felsőoktatási intézményeivel a már kialakult szoros együttműködés megerősítése a cél további oktatási – képzési portfólió bővítése céljából.

A fizikai aktivitás terén a meghirdetett jótékonysági akciók, célzott gyűjtések, rekreációs és sportrendezvények, véradások, egészfejlesztési és prevenciós programok megvalósulhatnak meg kapcsolódva a társadalmi felelősségvállalás jegyében korábban fogant intézkedésekhez, amely tevékenységben a Sportszakmai koncepció 2.0 alapján a sport, a testmozgás, az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kerül a fejlesztés középpontjába.

„Ismerekedés a műszaki pályák világával” rendezvény, Labor és műhely bemutatás, TDK dolgozatok elkészítése, annak bemutatása

 

Neumann János Egyetem GAMF Kar

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 2019. november 21.

A rendezvény célja:

Középiskolás lányok motiválása, hogy legyenek nyitottak a műszaki pályák irányában. TDK dolgozatok bemutatása, ahol megjelenik a dolgozat elkészítésének folyamata is.

 

A rendezvény tartalma:

-      Ismerkedés a műszaki pályák világával c. rendezvény zajlott, amit a GAMF Kar oktatója tartott a Katona József Gimnázium középiskolás lányainak. 

-      A TDK dolgozat készítése, annak folyamata. A TDK konferencián bemutatták az egyetemi hallgatók ezt a folyamatot a vendégeknek.

-      Labor és műhely bemutatások a középiskolás lányoknak. A következő laborokban zajlottak a beszélgetések: Hosszmérő laboratórium, Műanyag feldolgozó Műhely. Végül a Hallgatói Műhelyben záródott a program, ahol a vendégek kipróbálhatták az egyetemi hallgatók által épített járműveket.

 

Codeweek országos rendezvény, Programozás vizuális eszközökkel

 Bolyai János Gimnázium

6000 Kecskemét, Irinyi utca 49.

 2019. október 16.

A rendezvény célja:

A programozás és az informatika bemutatása könnyedén és játékosan középiskolás lányok részére, egy interaktív óra formájában

 

A rendezvény tartalma:

Az informatika területének bemutatása más szemszögből.

-      Programozás vizuális eszközökkel a kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban.

-      Az interaktív foglalkozást egy, a GAMF Karon dolgozó oktató vezeti.

 

„Te is lehetsz sikeres” előadássorozat, Labor és műhelyfoglalkozások rendezvények

2019. szeptember 17.

 

A rendezvény célja:

Középiskolás lányok inspirálása, hogy legyenek nyitottak a műszaki pályák irányában.

 

A rendezvény tartalma:

-      Sikeres nők a műszaki pályán előadás, amit a GAMF Kar egyik oktatója tartott a Piarista Gimnázium középiskolás lányainak. 

-      Labor és műhelyfoglalkozások a középiskolás lányoknak. A következő laborokban zajlottak a foglalkozások: Hosszmérő laboratórium, Anyagvizsgáló laboratórium, Műanyag feldolgozó Műhely, Forgácsoló Műhely. Végül a Hallgatói Műhelyben záródott a program, ahol a vendégek kipróbálhatták az egyetemi hallgatók által épített járműveket.