A Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ kutatási és kutatási transzfer tevékenysége 2021

 

Kutatási tevékenység - Kreativitás földrajzi eloszlása 

A kutatás kiterjed a Kárpát-medence egészére, a magyarok lakta régiókra. 1870-től beszerezhető területi statisztikai adatok által korreláltatja a társadalmi kreativitást az ismert magyar feltalálók, tudósok és művészek születési helyeivel, földrajzi információs rendszer alkalmazásával. A kutatás eredményeit regionális videósorozat prezentálja.


Magyar geostratégia 

A 21. században a hálózatok által megváltozó világgazdasági erővonalak feltárása elengedhetetlen iránytű egy-egy ország külgazdaságának sikerében, különösen, a nyílt gazdaságú országok esetében. Ez a kutatás a magyar külgazdasági esélyek feltárására koncentrál a 21. század elején a kialakult hálózatok korában egyfelől, másfelől – elsőként – a „víruskorszak” geostratégiájának a feltárását célozza meg.


Helymarketing (ország, régió, település) 

A Kárpát-medence magyarlakta régióiban és Magyarországon az egyes települési dimenziókhoz tartozó településmarketing stratégiák kidolgozása a kutatás eredménye. Településméretenként etalonok készülnek a hely auditálására, a belső, külső, partner és szakmai imázs mérésére, alakítására és a márkázásra. Mindezzel önkormányzati feladatot készít elő, amely a településarculati kézikönyveken túlmutatva településmarketing stratégiák kidolgozását és alkalmazását célozza meg. A kutatás tovább gondolása – országos szinten – a magyar országimázs és az Anholt-féle jó ország index témakörében a magyar szereplést és annak külgazdasági hozományát segíti elő.


Magyar örökségmenedzsment 

A kutatás egyrészt a virtuális valóság alkalmazásával felépíti Magyarország különféle nemzeti értékeinek és hungarikumainak a tárházát, több nyelven bemutatva az egyes értékeket, másrészt a különböző generációk számára game alkalmazásokkal kísért megismertető, tanuló alkalmazásokat dolgoz ki és publikál az online térben.


Kecskemét városmarketing – mentor szerep 

A Tudásközpont jószolgálati tanácsadói minőségben részt venne Kecskemét MJV városmarketing stratégiájának kidolgozásában és a helyi településmarketing tevékenységet figyelemmel kísérve tanácsadói szerepet szeretne betölteni. A fenti kutatásokba – lehetőség szerint – az NJE oktatóit-kutatóit is szeretné bevonni a Tudásközpont. Mivel a Tudásközpont portfóliója oktatási tevékenységet is tartalmaz, adott a lehetőség nyílik, hogy a választható tantárgyaiban a lehető legkevesebb átfutási, transzfer idővel tükröztesse kutatási eredményeit.


Kutatási transzfer: Oktatási tevékenység 

Új, összkari BA szabadon választható BA tantárgyak a Tudásközpont gondozásában


Mitől jó egy hely? – városmarketing és országmárka

(Tartalma: település- és országmarketing)
Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a települési, regionális és országos tőkevonzás stratégia-alkotása, a „hely eladásának” folyamata, ebben az önkormányzatok és az állam szerepe, az imázsformálás és a márkázás módszerei, a hely piacának szegmentálása és az „eladás” eredményének értékelése. Az előadások témái: a „jó” országok rangsora; városmarketing – településmarketing: a hely auditálása, a piacszegmentáció, a vevőkör sorrendje és fontossága, az imázs formálása, a márkázás, a település eladásának eredménye, a marketingstratégia alkotása; turizmusmarketing és turizmusföldrajz. Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.) Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


A mi bolygónk – a 21. századi világunk megismerése 

(Tartalma: világgazdaság és geopolitika)
Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a nagyhatalmak gazdaságpolitikai irányvonalai, és ebben a magyar gazdaságpolitika alkalmazkodási lehetőségei. A kialakítható külgazdasági stratégiák. A 21. századi infokommunikációs forradalom által átalakított világ gazdasági társadalmi erőviszonyai és erővonalai. Az előadások témái: a 21. század kihívásai, úgy, mint fenntarthatóság, klímaváltozás, technológiai robbanás; a 21. század földrajzi felfedezései – földrajz és technológia; geopolitika és világgazdaság; Magyarország szerepe és helye a 21. századi világtérképen; kulturális kihívások – világkép és értékrend; a „nagy korszakváltás.” Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.) Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


Magyarok a világ élvonalában – világraszóló magyarok 

(Tartalma: nemzetstratégia és örökségmenedzsment)
Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a magyar nemzeti értékek ismeretének és a kreativitásnak az összefüggése, a nemzeti értékek menedzsmentje, a helyi értéktárak működtetése, és azok szerepe a településmarketing auditjában; az országmarketing jelentősége. Az előadások témái: a magyar értékrend; a boldogságatlasz és a nemzeti bruttó boldogság; életközpontú világrend; érték- és nemzetstratégiák a világban; magyar nemzetstratégia; mit adtak a magyarok a világnak (magyar felfedezők és találmányok); a magyar értékek (hungarikumok, magyar unikumok). Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.) Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


Európa- és magyarságismeret – Európa földrajza

Az európai országok és régiók természeti földrajzának, gazdaságának, társadalmának, közigazgatásának, közlekedésének, kultúrájának, turizmusának, piacainak a megismerése. Tervezett bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév.


A túlélés művészete – a világ regionális gazdaságföldrajza 

A világ országai és régiói természeti földrajzának, gazdaságának, társadalmának, közigazgatásának, közlekedésének, kultúrájának, turizmusának, piacainak a megismerése. Tervezett bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév.


A modern világ útvesztője – geopolitika

A külgazdaságot, a külgazdasági lehetőségeket a magyar külgazdaság szempontjából befolyásoló tényezők megismerése. A politika, a gazdaság, valamint a földrajzi adottságok szerepének megértése. Tervezett bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév.


Felnőttképzés - Településgazdálkodási Akadémia

A Corvinus Egyetemen 2016-ban – Tózsa István és Jeney László docens által - kidolgozott és akkreditált, de eddig soha el nem indított két féléves felnőttképzési, szakképzési program, melynek az NJE-n történő elindítását a Tudásközpont szeretné tervbe venni. Tartalmazza a települések fejlődési törvényszerűségeinek a megismerését, az urbanizáció folyamatának értékelését és a településfejlesztéssel és rendezéssel való összehangolását. Tartalmazza az önkormányzatok feladatellátását, szakigazgatási tevékenységeit és gazdálkodási sajátosságait, valamint az önkormányzatok jogállását és a településfejlesztéshez hozzájáruló fakultatív feladatainak ismertetését. Ezt az „Akadémia” egy másik képzésének az NJE-n való bevezetése egészítené ki, egy Városmarketing felnőttképzéssel. Ezt, a Tudásközpont egyik munkatársa, Piskóti István professzor vezette be a Miskolci Egyetem felnőttképzési rendszerébe, és így viszonylag könnyen lenne indítható az NJE-n is.