Minőségi publikációkat ösztönző publikációs pályázat a Neumann János Egyetemen

 

A Neumann János Egyetem tudományos stratégiai céljainak elérése érdekében publikációs pályázatot hirdet a 2024-es évre.

Pályázati feltételek

 1. Munkaviszony megléte a Neumann János Egyetemmel.
 2. 2024.01.01-jét követően megjelent folyóiratcikkek nyújthatók be, amelyeknek nyilvánosan megjelentnek kell lenniük.
 3. A cikknek megjelentnek kell lennie az adott folyóirat elérhető felületén (nem elvárt az Open Access megjelenés). Nem elegendő az elfogadásról történő visszaigazolás vagy az előzetes kiadás (pl. Early Access, Article in Press, stb.).
 4. A publikációnak a pályázat benyújtásakor szerepelnie kell az MTMT-ben.
 5. A cikk nyelvére és megjelenési helyére vonatkozó megkötés nincs.
 6. A pályázati Excel táblázatban meg kell adni - az arra kijelölt helyen - a Frascati-féle tudományterületi besorolást és a hozzá tartozó kódot. Ennek meghatározásában segítséget nyújt az alábbi Frascati kereső, valamint a letölthető szakterületi lista, illetve használható a rögzítéshez készített segédlet.
 7. Az adott pályázati szakaszban aktuálisan elérhető, MTMT-ben megjelenített D1/Q értékek közül a folyóirat szakterületének megfelelő legjobb besorolást kell feltüntetni a pályázatban.
 8. A cikkeknek adott folyóirat megjelenési oldalszámozása szerint minimum 4 oldalasnak kell lennie.
 9. Egy táblázatban egy pályázat nyújtható be. Amennyiben több publikációval is szeretne pályázni, kérjük, külön-külön benyújtani azokat.

Publikációk pontozási rendszere

 • A pontszám osztódik a szerzők számával, valamint tovább osztódik a pályázó által megjelölt munkahelyek számával.
 • Az alábbi pontozási rendszerrel történik a pályázatok értékelése (a hivatkozásoknak az utolsó 5 évben megjelent Neumann János Egyetem szerzői által írt cikkeknek kell lennie):

  • D1-es cikk 5 db NJE hivatkozással:   9,5 pont
  • D1-es cikk 4 db NJE hivatkozással:   9,4 pont
  • D1-es cikk 3 db NJE hivatkozással:   9,3 pont
  • D1-es cikk 2 db NJE hivatkozással:   9,2 pont
  • D1-es cikk 1 db NJE hivatkozással:   9,1 pont
  • D1-es cikk 0 db NJE hivatkozással:   9 pont  
             
  • Q1-es cikk 5 db NJE hivatkozással:   8,6 pont
  • Q1-es cikk 4 db NJE hivatkozással:   8,4 pont
  • Q1-es cikk 3 db NJE hivatkozással:   8,2 pont
  • Q1-es cikk 2 db NJE hivatkozással:   8 pont
  • Q1-es cikk 1 db NJE hivatkozással:   7,8 pont
  • Q1-es cikk 0 db NJE hivatkozással:   7,6 pont
    
  • Q2-es cikk 5 db NJE hivatkozással:   4,5 pont
  • Q2-es cikk 4 db NJE hivatkozással:   4,25 pont
  • Q2-es cikk 3 db NJE hivatkozással:   4 pont
  • Q2-es cikk 2 db NJE hivatkozással:   3,75 pont
  • Q2-es cikk 0 db NJE hivatkozással:   3,25 pont
            
  • Q3-es cikk 5 db NJE hivatkozással:   2,5 pont
  • Q3-es cikk 4 db NJE hivatkozással:   2 pont
  • Q3-es cikk 3 db NJE hivatkozással:   1,5 pont
  • Q3-es cikk 0 db NJE hivatkozással:   1 pont
    
  • Q4-es cikk 5 db NJE hivatkozással:   1 pont
  • Q4-es cikk 4 db NJE hivatkozással:   0,75 pont
  • Q4-es cikk 0 db NJE hivatkozással:   0,5 pont

Díjazási rendszer

 • A pontozási rendszerben elért pontszámok mindegyikénél 1 pont értéke bruttó 150 000 Ft.
 • Egy fő egy évben maximum bruttó 3 millió forint díjazásban részesülhet.
 • 2024-es évre elkülönített keretösszeg fenntartói támogatásból rendelkezésre áll 2024. május 31-ig, a keret terhére a pályázatok ellenőrzést követően kerülnek kifizetésre.

Pályázás menete

 1. A pályázó maradéktalanul kitölti az innen letölthető pályázati Excel táblát: LINK
 2. Az Excel táblát elektronikusan kérjük elküldeni, aláírás nélkül, a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ részére a konyvtar@nje.hu e-mail címre, ahonnan 2 héten belül visszaigazolást kap az ellenőrzést követően.
  A pályázó általi aláírás személyesen történik a pályázat lezárását követően, Rektorhelyettes Úrral történő egyeztetés után.
 3. A könyvtár továbbítja a tudományos rektorhelyettesnek jóváhagyásra a pályázatokat.
 4. A rektorhelyettes jóváhagyást követően a pályázót értesíti az elfogadott pályázatról és egyéb további adminisztratív teendőkről. 
 5. Az aláírt pályázatot a tudományos rektorhelyettes továbbítja láttamozásra a kifizetési előterjesztést a munkáltatói jogú vezetőnek, valamint a munkaügynek a díjazás bérszámfejtésére.
 6. A munkaügy ellenőrzi a munkaviszony meglétét és bérszámfejti az összeget.

További tudnivalók

 • Egy fő egy évben maximum 10 db cikkel pályázhat.
 • Egy fő egy évben maximum 3 db ugyanazon folyóiratba beküldött cikkel pályázhat.
 • A megjelent publikáción szerepelnie kell a pontos NJE-s intézményi affiliációnak.
 • A pályázó által pályázásra benyújtott cikk megjelenését követően tilos bárminemű, a pályázat díjazását érintő adatain módosítani (pl. munkahely, szerző hozzáadása).
 • Amennyiben a pályázóval, vagy a pályázat tárgyát képező publikációval kapcsolatosan bizonyítható etikai vétség (pl. plágium, szerző kihagyása) merül fel, abban az esetben a pályázónak a díjazás értékét vissza kell fizetni az egyetem részére.
 • Abban az esetben, ha a publikálásra beküldött cikk bírálatában a cikkben feltüntetett hivatkozásokat érintő negatív visszajelzés érkezik, a benyújtott publikációs pályázat külön elbírálásra kerül. Ilyen esetben a pályázathoz mellékelni kell a bírálatot!
 • További kérdéseiket itt tehetik fel:


Kecskemét, 2024. február 12.
 

Dr. Kovács Zsolt Ferenc sk.
 

A Publikációs pályázati kiírás nyomtatható változata az alábbi linken érhető el.