A hallgatók által fizetendő térítési díjakat a Hallgatói követelményrendszer című szabályzat 4. fejezete tartalmazza, amelynek mindenkori legfrissebb, aktuális változata megtalálható a Szabályzatok oldalon. A honlapra feltöltött szabályzatban olvashatók az alábbiakra vonatkozó aktuális térítési díjak, illetve azokban az esetekben, amikor konkrét összeg nem szerepel, a térítési díj meghatározásának módja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen az oldalon található információk tájékoztató jellegűek.

Kérjük, a részletekért  tanulmányozza a szabályzatok oldalon a Hallgatói követelményrendszer A hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje című IV. fejezetét.

Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak a következők után kell térítési díjat fizetni:

 • Tantárgyfelvételi díj ugyanannak a tantárgynak a második és további felvételéért
 • Vizsgaismétlési díj ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további számonkérés alkalmával
 • Adminisztratív jellegű kötelezettségek mulasztása, késedelmes teljesítése
 • Ha a hallgató önhibájából nem jelenik meg a vizsgán
 • Mulasztási díj valamely dokumentum (kód, igazolás, stb.) pótlása, vagy más különleges intézkedést igénylő ügyviteli eljárás miatt
 • Oklevél-kiállítási díj oklevelek, oklevélmellékletek ismételt kiadásáért
 • Önköltségi díj a hallgató számára a egyetem eszközeivel előállított, az átadással a tulajdonába kerülő dolgokért (pl. sokszorosított segédletekért)
 • Térítési díj a törvény alapján ingyenes szolgáltatásokon túl a egyetem létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek igénybevételéért
 • Térítési díj a kötelezően biztosítandó kreditértéken felüli plusz kreditértéket jelentő képzésért

A költségtérítéses képzésben (2012 szeptemberétől önköltséges) részt vevő hallgatók fizetési kötelezettségei:

 • Az egyetem által meghatározott költségtérítés

Tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján a hallgató fizetési kedvezményben részesülhet

 • részletfizetési kedvezmény (különböző részletekben is)
 • fizetéshalasztás

 A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak a következők után kell térítési díjakat fizetniük:

A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató ugyanazon térítési díjakat és ugyanolyan feltételekkel köteles fizetni a egyetem részére, mint az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató.

Kivétel:

 • A tantárgyfelvételi díj alacsonyabb
 • A hallgató a második és minden további alkalommal okirati díjat köteles fizetni bármely hivatalos irat (pl. tantárgyi programleírás, követelmény, igazolás, ajánlás stb.) kiállításáért, kezeléséért.

Az egyetem korábbi hallgatóira vonatkozó egyes térítési díjak:

 • A hallgatói jogviszony megszűnését követően okirati díjat kell fizetni a hivatalos iratok kiállításáért, kezeléséért.