Tájékoztató intézményen belüli szakváltásról, intézményváltásról

A saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok kreditként való elismerésére vonatkozó kérelmet a regisztrációs hét utolsó napjáig nyújthat be a hallgató. A KRB határozatával elismert tantárgyakat az Egyetem a megfelelő kreditértékkel teljesítettnek ismeri el, de az így elfogadott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be.

Az Egyetemen belül folytatott párhuzamos vagy megelőző tanulmányok kreditként való elismerésére vonatkozó kérelmet a hallgató:

- a párhuzamos szakon már korábban teljesített tárgy esetén a beszámítás félévében a regisztrációs hét utolsó munkanapjáig nyújthat be. A KRB határozatával elismert tantárgyakat a megfelelő kreditértékkel az Egyetem teljesítettként ismeri el. Az így elfogadott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be.

- a párhuzamos szakon tárgyfélévben teljesítendő tárgy másik párhuzamos szakra történő tárgyfélévi beszámítására vonatkozó kreditelismerést az adott kurzus teljesítése után nyújthat be, a tárgyfélév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. A KRB határozatával elismert tantárgyakat a megfelelő kreditértékkel az Egyetem teljesítettként ismeri el. Az így elfogadtatott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be (csak egyszer számítanak).