Segítség fogyatékkal élőknek

 

Kedves Hallgató!

 

A hatályos TVSZ esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó rendelkezései a következők (kivonat):

A fogyatékossággal élő hallgató jogosult a fogyatékosságához igazodó felkészítésre és vizsgáztatásra, valamint a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségek teljesítéséhez történő segítségnyújtásra. Ennek keretében, a jelen szabályzatban meghatározott eljárási rendelkezések betartásával

 

  1. indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól,
  2. szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
  3. számonkérése alkalmával biztosítani kell számára a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem eredményezheti az alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentést.

A mentesítésről és annak módjáról, az igazolt fogyatékosság elismeréséről, és az ezzel járó kedvezmények megítéléséről a hallgató egyéni kérelme alapján az egyetemi Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.

 

A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 63. § (1) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel igazolja.

A szakvéleményt a Neptunon benyújtott kérvény mellékleteként kell csatolni és eredeti példányban, az Oktatási és Képzési Igazgatóságon kell bemutatni.

A köznevelésről szóló törvényekben meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény bemutatása, a középfokú oktatási intézmény által hitelesített másolatban is elfogadható.

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság a szakvéleményről másolatot készít és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint megőrzi.


Kapcsolat:

Noel Gáborné, esélyegyenlőségi koordinátor

E-mail: noel.gaborne@nje.hu

Telefon: +36 76 516 318