Tisztelt Érdeklődő!
 

A Neumann János Egyetem kötelékében a GAMF Műszaki és Informatikai Kar a legmagasabb színvonalon végzi munkáját, megfelelően jelmondatunknak: 55 éve Garancia a Műszaki Felsőoktatásban. Törekvéseink legfontosabb ismérvei: elkötelezettségünk a gyakorlat-orientált műszaki-informatikai szakemberek magas szintű képzésében, tudásátadás mellett nálunk mindenki megalapozhatja a karrierjét is, hiszen együttműködésünk rendkívül intenzív a gazdaság szereplőivel. Ezt fémjelzi úttörő szerepünk a duális képzés hazai kialakításában. A tanulást ösztönző, a tehetségeket inspiráló, a lemaradókat segítő környezetet alakítunk ki a hallgatók számára.


Dr. Kovács Lóránt

Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Dékáni Hivatal
E-mail: kovacs.lorant@nje.hu
Telefon: +36 76 516 301
Web: https://gamf.uni-neumann.hu/