Zrínyi 2026 stratégia alapján 2018-ban elindult Magyarország védelemiparának újjáépítése és a Magyar Honvédség teljes körű modernizálása. A védelemipar a jövőben a magyar innovációs teljesítmény egyik meghatározó tényezője lehet, miközben a gazdaság húzóágazatává válik. A védelemipar döntő jelentőségű eleme a humán tényező felkészítése, képességének, alkalmazhatóságának világszínvonalra emelése - beleértve mind a kutatói-fejlesztői, mind a menedzsmentképességeket egyaránt. Ennek alapján indokolt a hazai egyetemi képzés és az egyetemekhez kapcsolódó K+F+I, valamint a védelempar közötti együttműködés kiépítése, illetve kiterjesztése. 

Egyetemünk Védelemipari Tudásközpontjának létrehozása során olyan komplex tevékenységre kerül sor, amely ütemezetten az Egyetem mindhárom karát bevonja. A duális képzés kiterjesztése, az oktatási tematikák és hadiipari életpálya modell kidolgozása, beszállítói kapcsolatok feltárása és fejlesztése, innováció-menedzsment és tudásmenedzsment képzés, D4D projekt előkészítése (design for defence), „proof of concept” projektek támogatása, védelmi ipari cégértékelés/duális technológiák értékelése, zöld védelemipar, vízipar, élelmiszerbiztonság területe mind kapcsolódik a magyar védelemipari és hadiipari fejlesztésekhez.

A közeljövőben a GAMF Műszaki és Informatikai Karon elindul egy 7 szemeszteres „Fegyvergyártó és Tervező mérnök” BSc szakirányú képzés, amelyben 4 szemeszter általános gépészmérnöki képzést követően van lehetőség a 3 szemeszteres fegyvertervezői szakirány választására. 

Ennek eredményeként Egyetemünk elsőként nyit hazánkban a hazai védelemipar tudásbázisának szervezett oktatás keretében történő felépítése terén, amely hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön a Neumann János Egyetem tudományos és felsőoktatási presztízse. 

Egyetemünk nemzetközi szinten is versenyképes, széles bázison nyugvó képzési portfólióval, kutatási potenciállal és infrastruktúrával rendelkező felsőoktatási intézményként, középtávon a magyar védelemipar megkerülhetetlen szakmai támogató szervezetévé tud válni.