Animációs Tudásközpont

 

Az Animációs Tudásközpont létrejöttével egy olyan interaktív, élményszerű tudásszerzést biztosító gyűjtemény jön létre, amely korosztályokon átívelő módon képes értékeket közvetíteni, kompetenciákat fejleszteni és hagyományokat átadni. Mindezek előre mozdítják a fiatalok művészeti, kulturális, természettudományos, mérnöki, informatikai műveltségének fejlesztését is.

Az Animációs Tudásközpont létrehozásának célja a hazai animáció és animációs film kialakulásának, fejlődésének történetét feldolgozó, illetve a kecskeméti animáció hazai és nemzetközi szakmai eredményeinek, több évtizedes működésével kapcsolatos forrásainak a szakszerű, tudományos szempontokra alapozott gyűjtése, feldolgozása és rendszerezése. 

Az Animációs Tudásközpontban elkezdett stratégiai lépések következtében a „Magyar Animáció Háza” létrehozása a cél, mely megfelelő helyet és keretet biztosíthat a különböző típusú források (dokumentumok, tárgyak, fényképek, mozgóképek stb.) hosszútávú, az utókor számára történő megőrzése, digitalizálása és közgyűjteményi jellegű hozzáférhetőséget, kutathatóságot biztosító gyűjtemény kialakítására.

Az Animációs Tudásközpont célkitűzései:

- A hazai és kecskeméti animáció történetével, a Kecskemétfilm Kft. működésével kapcsolatos dokumentumok, fényképek, mozgóképek, tárgyi eszközök tudományos szintű gyűjtése, feldolgozása és archiválása. A nemzetközi és hazai animáció történetének feltárása, rendszerezése, a magyarországi kapcsolódási területek kutatása.

- A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ, valamint a GRADUS tudományos egyetemi folyóirat közreműködésével a kutatások során keletkezett szakmai és tudományos eredmények digitalizált formában történő közreadása, online publikálása annak érdekében, hogy a feltárt értékek a fiatalok és a nemzetközi kutatók számára is hozzáférhetővé váljanak.   

- Egy új, modern digitális platform kialakítása, mely a későbbiekben az interaktív vizuális mozgásélmény központja is lesz.

- Az Egyetem szervezeti egységein belül a természettudományos, műszaki és informatikai oktatás fejlesztése, ehhez kapcsolódó kutatási programok indítása, új kutatási irányok kialakítása az animáció segítségével (pl. járműipari fejlesztések, ábrázoló geometria, gépelemek stb.), valamint az animátori felsőfokú képzés indítási lehetőségeinek a feltárása, a képzésfejlesztés feltételeinek megteremtése.

- A nemzetközi Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) szervezésében történő aktív részvétel, hazai és nemzetközi egyetemi hálózat kiépítése és bekapcsolás a filmfesztivál működésébe.

 

Az Animációs Tudásközpont működését egy 3 fős Irányító Testület (Board) vezeti, melynek elnöke Mikulás Ferenc a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetője, és a „Magyar Animáció Háza” megálmodója, Bánkuty Tamás Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriumi Tagja és a Neumann János Egyetem rektora Dr. habil. Fülöp Tamás.