NJE/Pályázatok/PIACI-KFI PÁLYÁZATOK/2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00148

Felhívás megnevezése: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI-KFI)

Projekt címe: Új innovatív vésőgenerációk fejlesztése

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00148

Kedvezményezett: HILTI Szerszám Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi Partner: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 564.253.987 Ft

HILTI Szerszám Kft-re eső rész: 385.837.519 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 178.416.468 Ft

Megvalósítási időszak: 2021.01.01-2024.12.31.

Támogató Alap: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Az építő ipari szegmensben több jelentős konkurens piaci szereplő van jelen, akik innovatív fejlesztésekkel próbálják a piaci részesedésüket növelni. Ahhoz, hogy a Hilti meg tudja tartani és növelni tudja a piaci részesedését, ezen keresztül a kecskeméti gyár gyártási volumenét, elengedhetetlen az új és már piacon lévő termékek folyamatos fejlesztése. 

A termékfejlesztés fő vezérfonala a bontószerszám. Ennek tulajdonságai, működési mechanizmusai, teljesítménye hatással van a működtető gép üzemeltetésére is. A gépnek és szerszámnak, mint rendszernek együttesen kell teljesíteni a vevőink elvárását, megkönnyíteni munkájukat és ezáltal növelni az elégedettséget. A vevők egyre növekvő gép teljesítményt várnak el, amit a Hilti teljesíteni tud szerszámgépeiben, de annak érdekében, hogy a rendszer ne boruljon fel, folyamatosan fejleszteni kell a szerszámokat is. A vevők a hosszú évek során kialakult szerszám élettartam elvárásukra a növekvő gép teljesítmény mellett is igényt tartanak. A magyarországi gyárnak és azon belül a fejlesztési csapatnak szerepe a szerszámfejlesztésben van. Feladatunk, hogy alkalmassá tegyük a szerszámokat az új generációs gépekben a megfelelő működésre és támogassuk a rendszer (pl. bontókalapács rendszer) kitűzött céljait úgy, mint robusztusság, teljesítmény, élettartam és bekerülési költség. 

A fenti elvárásokat hagyományos anyagokkal és technológiákkal nem lehet kielégíteni, szükséges a folyamatos fejlesztés, az új innovatív megoldások, új alapanyagok, intelligens gyártástechnológiák, geometriák és vizsgálati módszerek kifejlesztése. Ez adja számunkra a KFI project célját és tárgyát. 

A projektet 3 fő csoportba osztottuk fel. Ebből az első, az alkalmazott (ipari) kutatás tevékenységkörbe sorolható. Ez a rendszer működésének megértését, célirányos tesztmódszerek kidolgozását, valamint a jelenleg is elérhető technológiáink és alapanyagaink pontos hatásának megismerését hivatott fejleszteni a szerszám tulajdonságaira vonatkozólag. A hatékony termékfejlesztés elengedhetetlen része az, hogy megértsük mi történik a felhasználás és gyártás során a termékkel. Milyen terhelések érik a szerszámot és milyen egyéb pozitív vagy negatív interakciókat kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy a fejlesztési irányokat megfelelően határozzuk meg. A projekt ezt követő aktivitásai a kísérleti fejlesztés tevékenységkörbe sorolhatóak. A második csoport a konkrét termékfejlesztés kezdete (intelligens gyártás). Ehhez az első pontban elért eredményeket fogjuk felhasználni és irányt adni a termékre vonatkozóan az alapanyagra, geometriára, gyártástechnológiákra és tesztmódszerekre. Ezzel úgymond megújítva a meglévő termékcsaládunk geometriáját, tulajdonságmódosító gyártástechnológiáját, valamint vizsgálati és tesztelési profilját. A terméknek megjelenésében is tükröznie kell a beépített innovatív megoldásokat, amivel az egyértelműen megkülönböztethető a versenytársainktól. A harmadik csoportba tartozó feladatok célja, a szériagyártásra való érettség bizonyítása. A Hilti, mint prémium termékeket gyártó és forgalmazó világhírű cég, a piacra kerülés feltételeként szabja meg a stabil és fenntartható termékminőséget. A kecskeméti Hilti gyár, mint prémium szerszámokat gyártó cég, a szériagyártáshoz feltételként szabja meg a stabil gyártási környezetet, ami hosszútávon garantálja a tervezett gyártási költségekkel gyártott magas minőséget. Ezért a termékfejlesztés végén bemutatott új terméket és hozzá tartozó gyártási környezetet is validálni kell. A nagyszériában történő gyártásstabilitásnak bizonyítottnak kell lennie. Ez a célja a 3. csoportnak. A fentebb említett fejlesztési lépések szükségesé teszik az egyetemmel történő együttműködést, mind szakmai, tudományos és elméleti tudásuk miatt. 

A projekt során megszerzett tapasztalatok, kifejlesztett technológiák, vizsgálati módszerek felhasználhatóak a későbbi fejlesztési feladatokban, beépíthetőek az oktatási anyagba, bővítve ezzel a szakmai háttér gyakorlati felhasználásának lehetőségeit.