2024-07-09 09:15

A kecskeméti székhelyű Hírös Lovarda tulajdonosi jogát a Magyar Állam nevében gyakorló Agrárminisztérium és a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány között megkötött vagyonkezelési szerződés 2024. július 1-jei hatállyal megszűnt. A Neumann János Egyetemért Alapítvány mint megbízott vagyonkezelő, valamint a Neumann János Egyetem mint közvetett vagyonkezelő a Nemzeti Földügyi Központtal mint egykori tulajdonossal kötött vagyonkezelési szerződés alapján 2021. február 24. óta rendelkezett a Hírös Lovardával kapcsolatos vagyonkezelési jogkörével.

A Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat jelenleg gyakorló Agrárminisztérium és a vagyonkezelési jogkörben érintett felek úgy döntöttek, hogy a felsőfokú lovasképzés és az országos lovaskultúra oktatási központjának kialakítása céljából, a Hírös Lovardához kapcsolódó kecskeméti ingatlanok a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek. 

Kecskemét, 2024. július 9.