2024-06-25 14:11

A lengyelországi Koszalinban 2024. június 17-én és 18-án találkozott a kilenc EU4Dual egyetem rektora, ahol a Neumann János Egyetemet Dr. habil. Fülöp Tamás rektor és Dr. Sági Norberta oktatási rektorhelyettes képviselte.

A két nap során több fontos döntés is született. A rektorok tájékoztatást kaptak az EU4Dual szövetség folyamatban lévő fejlesztéseivel és a pályázati vállalások helyzetével kapcsolatban, majd elfogadták a szövetség nemzetköziesítési stratégiáját, amely a transznacionális tanulási és csere lehetőségek többnyelvű kínálatán alapul, és magában foglalja a mikrotanúsítványokat, a munka célú tanulási mobilitásokat, a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását, a rövidtávú mobilitásokat és a közös diplomák kiadását. 

Megtörtént a felsőoktatás közös duális modelljének bejelentése 

A rektori tanács bejelentette, hogy elfogadták a közös duális felsőoktatási modellt, melynek főbb jellemzői a következők: 

  • a duális felsőoktatás rögzítve van a felsőoktatási intézmény dokumentumaiban és stratégiájában;
  • a munka világában zajló tanulás a duális mesterképzésben megszerezhető ECTS legalább 20%-át teszi ki;
  • az elmélet és a gyakorlat szoros összehangolása, amelyet a vállalati partnerek alkalmasságának ellenőrzése biztosít;
  • szakmai gyakorlatok, amelyeket a felsőoktatási intézmény, a munka világában részt vevő partner és a hallgató közötti két- vagy háromoldalú megállapodások szabályoznak;
  • a gyakorlati tanulást egy tanterv szabályozza, amely meghatározza a szakmai gyakorlat során elérendő készségeket és kompetenciákat;
  • a felsőoktatási intézmények által a munka világában elért tanulási eredmények elismerése;
  • a gyakorlati időszakok integrálása az intézményi minőségirányítási rendszerekbe. 

A közös duális felsőoktatási modell kiterjesztése

A rektorok jóváhagyták a modell szélesebb körű elfogadásának előmozdítására és az EU4Dual tevékenységeinek kiterjesztésére irányuló terveket is. A konzorcium az év végéig tervezi a duális képzés tanúsítási programjának elindítását, tanácsadási és képzési programokkal együtt. Az EU4Dual tanúsítvány minőségi védjegyet fog kiadni, amely jelzi, hogy az adott duális képzések kiválóak a munka integrált felsőoktatás megvalósításában. 

A duális képzés terjesztésére irányuló erőfeszítések részeként a rektorok megállapodtak abban, hogy új együttműködési lehetőségeket nyitnak meg: társult partnereket hívnak meg a szövetséghez való csatlakozásra, mely partnereknek lehetőségük lesz közös mobilitási, tanulmányi és kutatási programokban való részvételre.