2024-05-30 11:41

Az Egyetemi Önkéntes Pont, azaz a KÖZÖS. a Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kezdeményezése alapján, a Nemzeti Ifjúsági Tanács közreműködésével pilot jelleggel 2024 szeptemberétől indul el Magyarország 5 felsőoktatási intézményében, elsőként a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A hallgatók körében már ismert más szolgáltató irodák mellett létrejövő Egyetemi Önkéntes Pontokban az egyetemisták egy vezetővel és mentorokkal közösen dolgozva tervezik és koordinálják az önkéntes programokat. 

Magyarországon az elmúlt években fokozatosan emelkedett az önkéntesség iránti érdeklődés és elköteleződés. Tavaly hazánkban az önkéntesek száma megközelítette a 340 ezret, ugyanakkor a mutatók még elmaradnak az uniós átlagtól. 2022-ben csaknem minden ötödik magyar vett részt valamilyen önkéntes tevékenységben, míg az uniós polgárok közül majdnem minden harmadik. Itthon a legaktívabbak az 50 és 59 év közöttiek, bár ma már a fiatalok is egyre többet önkénteskednek. A 2024 őszétől induló Egyetemi Önkéntes Pont (KÖZÖS.) program célja, hogy az egyetemi hallgatók önkéntes aktivitása tovább növekedjen. Ennek keretében pilot jelleggel 5 nagyváros egyetemén nyílik KÖZÖS. iroda. A tenni akaró fiatalok itt hasznos tapasztalatokhoz és értékes lehetőségekhez juthatnak, valamint tanulmányaikhoz akár plusz krediteket is szerezhetnek.

Növekszik az önkéntesség iránti érdeklődés 

Magyarországon az utóbbi években a középiskolások körében folyamatosan emelkedik az önkéntesek száma. A legfrissebb adatok szerint a fiatalok, különösen az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) bevezetése óta egyre többet önkénteskednek, ám az egyetemeken ez a folyamat megszakad, és felmerül a kérdés, hogy a középiskolai 50 óra elegendő-e a belső motiváció kialakításához. Ahhoz, hogy az egyetemi hallgatóknál is megőrizzük az igényt az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás iránt, szükség van az érdeklődésük további fenntartására.

„Az önkéntes tevékenységek erősítik a társadalmi kapcsolatokat, építik a társadalmi tőkét és hozzájárulnak a szegénység, valamint a kirekesztés elleni küzdelemhez. A hosszú távú cél az, hogy Magyarországon növekedjen az önkéntesek száma és az önkéntesség kultúrája az élet szerves részévé váljon” – mondta Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára.

Önkéntes irodák nyílnak

A KÖZÖS. stratégiai koncepciója a hallgatóknak hatékony eszközöket és lehetőségeket kínál az önkéntesség területén. A célkitűzések között szerepel az önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás, valamint a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése, a munkaerőpiaci előnyök növelése, a társadalmi kapcsolatok erősítése és a helyi civil szervezetek támogatása.

A mai napon a kecskeméti Neumann János Egyetemen létrehozott, első önkéntes iroda nyitóeseményén Kovács Péter, a NIT elnöke kiemelte, hogy „a Nemzeti Ifjúsági Tanács több mint egy évtizede elkötelezett az önkéntesség értékeinek népszerűsítése mellett.” Elmondta továbbá, hogy a céljuk  „a magyar fiatalok körében a tanulmányok mellett vállalt önkéntes tevékenység trendi legyen. Az Egyetemi Önkéntes Pont hálózat első irodájában egy olyan Közös. jön létre, ahol a közösségükért tenni akaró fiatalok minden lehetőséget megkaphatnak majd ahhoz, hogy segíthessenek.”

Stein Ildikó, NIT elnöki megbízott, az Egyetemi Önkéntes Pont program szakmai vezetője elmondta, hogy a KÖZÖS. kollégái a helyszínen legalább heti 12 órában, online pedig folyamatosan elérhetőek lesznek. Az önkéntes pontban dolgozó vezető elsődleges feladata a kapcsolatok építése és az önkéntes programok szervezése lesz, míg a két mentor - akik maguk is vagy egyetemisták, vagy korban hozzájuk közel állók - a fiatalok körében népszerűsítik a lehetőséget, valamint ők is segítik a szervezést, illetve a programötletek gyűjtését és megvalósítását.

Lesznek az egyetemisták által hozott saját programok is, melyek megvalósítását segíti majd a KÖZÖS., illetve a városi önkéntes lehetőségeket tudja majd összefogni az iroda, hogy egy közös csatornán keresztül továbbítsa azokat az egyetemisták felé.

A jó tettért kredit járhat

A cél az, hogy az egyetemeken szabadon választható tantárgyként jelenjen meg az önkéntesség - pl. KÖZÖS. önkéntes lehetőség címen. Ha a hallgatók felveszik és teljesítik a "kurzust”, akkor kreditet kapnak érte. Ennek a kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Meg kell oldani a beillesztését az egyetemi rendszerbe, de a cél, hogy ősszel már így induljon el a szemeszter.

* Az Eurobarometer felmérése szerint

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanácsról:

A 2012-ben, 12 évvel ezelőtt alakult  Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Küldetése az ifjúságügy fejlesztése és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltése. A Nemzeti Ifjúsági Tanács európai szinten is képviseli a magyar fiatalokat: a szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt. A szervezet látja el Magyarországon az Ifjúsági Párbeszéd mechanizmus koordinációját, valamint részt vesz a belga-spanyol-magyar európai elnökségi trió ifjúságpolitikai eseményeit koordináló European Steering Commitee munkájában. A NIT munkájáról ezeken a csatornákon tudhat meg többet: