2024-02-23 15:59

Egyetem.Város.Kecskemét! Nagyszabású ingatlan- és városfejlesztési tervet mutatott be a kecskeméti Neumann János Egyetem, Tudásváros és Innovációs Tudáspark épül Kecskeméten. 

Két éven át zajló tervezés és műhelymunka előzte meg a Neumann János Egyetem által ma bemutatott városfejlesztési koncepciótervet, amelynek keretében az Egyetem mellett egy Innovációs és Tudáspark, valamint a Homokbánya területén egy városrész teljes rehabilitációja és újjáépítése valósul meg. 

A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány 2021 tavaszán megalkotta és elfogadta azt a hosszú távú stratégiát, amiben az intézmény és fenntartó alapítványa Kecskemét város belföldi és nemzetközi pozicionálásában kiemelt szerepet vállal. Ennek keretében épül meg a Kecskemét Wise City Tudásváros, valamint a Neumann Innovációs és Technológiai Tudáspark. 

A Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetésével az egyetem szakemberei olyan az oktatást, a tudományos fejlődést és a városi életszínvonalat fejlesztő tervet dolgoztak ki, amely Kecskemét jövőképét a tudásra alapozza. A koncepció szerint a történelmi belváros tehermentesítése érdekében egy új városrész kialakítása vált indokolttá, amely fejlesztés Kecskemét „Wise City” (Tudásváros) néven a mai Homokbánya területén valósul meg. A tervek alapján a területet kötöttpályás közlekedési rendszerrel kötik be Kecskemét jelenlegi városszövetébe. 

A Homokbánya városrész kiválasztása azért is indokolt, mert Kecskemét nyugati tengelye mentén helyezkedik el. A gyorsan fejlődő külső települések számára és a tervezett új elővárosi vasútvonalnak köszönhetően így az Egyetemhez is kapcsolódó Tudásváros közvetlen nyugati kapuvá válik a kecskemétiek számára is.

Zoboki Gábor, a ZDA Zoboki Építésziroda Kft. részéről, mint felelős tervező mutatta be a koncepciótervet, melyet a város szakembereivel közösen az elmúlt két évben készítettek. A projekt egy olyan emberközpontú, fenntartható, okos városi megoldásokat használó új városrész koncepcióját tartalmazza, amely a térség vonzerejét növeli, és amely az ott kialakított, jövőbe mutató életforma víziójával az életképes alföldi urbanisztika megvalósítására nyújt lehetőséget.

Csizmadia Norbert Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, hogy mára az életközpontú, fenntartható, okos technológiai megoldásokat kínáló városok lesznek a meghatározóak, azok a középvárosok, ahol az egyetem és a város szorosan együttműködik. A Neumann modell lényege, hogy az Egyetem a városfejlesztés és a stratégiai cégek együttműködésével egy tudás-ökoszisztéma jöjjön létre, és ennek egyik úttörője lesz Kecskemét.

A Kecskemét Wise City projekt egy új életminőséget jelent, az új Tudásváros, szervesen kapcsolódik két másik, a fenntartó alapítvány által koordinált építkezéshez is. A sajtótájékoztatón megerősítették, hogy folytatódik a CAMPUS második ütemének kivitelezése. A kollégium fejlesztése mellett az egyetem duális képzésben betöltött szerepét erősítendő épül egy Innovációs Tér, melybe a térség vezető piaci szereplőit várják bérlőként. Továbbá az egyetem K+F+I tevékenységét fejlesztve a GAMF campus átépítésével létrehozza a Neumann Innovációs és Technológiai Tudásparkot (NIT).  A Tudáspark a hazai és nemzetközi cégek bevonásával erősíti majd a kecskeméti térség regionális és nemzetközi pozícióját, kapcsolódva az egyetemi kutatásokhoz és oktatáshoz. Ezért is fontos, hogy a tervezés során az egyetem, a város és a cégek bevonásával, a felmerülő igényeknek megfelelő terek jöhessenek létre.

A sajtótájékoztatón részt vett Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere is, ahol elhangzott, hogy Kecskemét ma már igazi egyetem város és fejlesztése elsősorban közösségének építése szempontjából válik kiemelten fontossá!