2023-09-04 11:07

A Neumann János Egyetem GAMF Kara 2023. szeptember 1-jén ünnepelte az 1973–ban végzett hallgatók diplomaátadásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi Aranydiploma-átadó ünnepséget rendeztek, amelyen 58 egykori diák vehette át diplomáját.

Dr. habil Fülöp Tamás rektor köszöntőjében elmondta, a jelen lévő vendégek az élő tanúságtevői annak, hogy miért érdemes a mérnöki és műszaki pályát választani. Kiemelte, az elődök példája nagyon fontos üzenet a fiatalok számára pályaválasztás szempontjából.

- Az elmúlt fél évszázad hatalmas változást eredményezett mind a világ, az ország, mind pedig az egyetem életében, de ezek elsősorban külsőségeiben formálják, alakítják a világunkat, míg az alapvető emberi értékek, úgy mint a szeretet, a barátság, a szerelem, a tisztesség, a szorgalom, a becsület, a kitartó munka, a hűség, az adott szó ereje nem csak hogy nem változtak, de talán még nagyobb szükségét érezzük ezek létének, és éljük meg, olykor fájdalommal, ezek hiányát – mondta dr. habil Fülöp Tamás rektor, aki kiemelte a Mesterséges Intelligencia rendkívüli szerepét, és hatását mindennapi életünkre, hozzátéve, minden generációnak megvoltak a maga kihívásai. Nem volt ez másképp 1973-ban, amikor ez az évfolyam végzett, és átvette megérdemelt diplomáját.

Elhangzott, dr. Fülöp Tamás részéről azért is különleges ez az esemény, mert ő éppen 1973-ban született, abban az évben, amikor az itt ülő ünnepeltek átvették diplomájukat.

Dr. Béres Gábor tudományos dékánhelyettes egy még későbbi generáció tagjaként állt a pulpitushoz, és tartotta meg meg ünnepi beszédét, melyben hangsúlyozta, minden azt bizonyítja, hogy szükség van Kecskeméten színvonalas mérnökképzésre. Ennek az egyik kulcsa pedig az, hogy az intézmény mindig nagy gondot fordított saját maga újrateremtésére, melynek bizonyítéka, hogy a legtöbb mai oktatójuk egykori GAMF-os diák volt.

- Végtelenül megtisztelő számunkra az, hogy ennyien itt vannak, kifejezve, hogy az 50 éve kapott diploma és az intézmény, amelyik ezt a diplomát kiállította, ma is fontos az önök számára. Meggyőződésem, hogy ez a ragaszkodás annak a megfeszített munkának a gyümölcse, amelyet őszinte lelkesedéssel, tanárok és diákok együtt, közös cél érdekében végeztek. Nekünk, a mai utódoknak ezt a nagy terhet és ezt a megtisztelő kihívást kell a vállunkon tovább vinnünk. Azt kívánom a Neumann János Egyetem GAMF Karának, hogy mai is olyan mérnököket tudjunk képezni, akik 50 év múlva majd ugyanazzal a lelkesedéssel térnek vissza hozzánk, mint ahogy tették ezt önök a mai napon

— kapcsolta össze beszédében a múltat, a jelent és a jövő céljait, dr. Béres Gábor.”

Az egykori hallgatók nevében dr. Boza Pál mondott köszöntőt, aki maga is 50 éve vette át diplomáját, majd a GAMF oktatójaként vett részt a további építő munkában. Felelevenítette a találkozás első pillanatait, amikor a felvételi során a mostani aranydiplomésokkal még versenytársak voltak, majd az itt töltött három év alatt sorstársakká váltak, diplomáikkal a zsebükben pedig kollégák lettek. Kiemelte, a GAMF aranykora a ’70-es évekre tehető. „Az alapokat a mi tanáraink, mi magunk, és az utánunk jövő generációk rakták le.”

- Mi, aranydiplomások büszkék vagyunk arra, hogy részt vettünk a GAMF kar fejlődésében, büszkék vagyunk arra, hogy az itt szerzett diplomával sikeresen megálltuk a helyünket az életben. Tisztelet és hála azoknak, akiktől a tudást kaptuk, az utánunk jövő mérnökgenerációknak sikeres életpályát kívánok, és éljék meg az aranydiplomás kort. Az aranydiplomásoknak pedig jó egészséget, tartalmas további éveket kívánok, találkozzunk a gyémánt diploma átvételekor - zárta beszédét dr. Boza Pál.

Az esemény végén következett az ünnepi pillanat, amikor dr. Kovács Zsolt Ferenc rektorhelyettes, dr. Béres Gábor dékánhelyettes és Brindza Attila oktatási igazgató átadták az aranydiplomákat az 1973-ban végzett diákoknak.

 

Forrás: Hírös.hu