2023-08-29 15:08

A Neumann év keretében a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara adott otthont idén a Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 44. Országos Konferenciájának. A rendezvény egyik célja, hogy bővítse a felsőoktatási intézmények oktatóinak és kutatóinak ismereteit, egymás tudományos eredményeinek megismerése révén. 

Az országos rendezvényt dr. Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektora nyitotta meg, aki szerint a rendezvény egyik célja szerint közelíteni kellene a középiskolák által kínált tudást, az egyetem által elvárt kompetenciákhoz. De fontos az átalakuló felsőoktatás is, amelyben a lemorzsolódó hallgatói létszámnak óriási jelentősége van. 

- Korántsem mindegy, hogy azokból a tantárgyakból, amelyek a mostani konferenciának is alapgondolatai, az alapvető tudást milyen módon tudjuk átadni. Milyen módon tudjuk ezt a felkészítési folyamatot megvalósítani. Hogyan tudunk hozzájárulni ezeknek a teljesítmény indikátoroknak a teljesítéséhez — mondta dr. habil. Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektora.

A Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 44. Országos Konferenciáját dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester is köszöntötte. 

A konferencia fő irányvonala a műszaki és az agrároktatás. A középpontba állított tantárgyak alapjai nélkül, fejlesztés és innováció elképzelhetetlen a két területen elképzelhetetlen, tehát az önök munkája nagyon fontos és megalapozza a későbbi lehetőségeket — fogalmazott beszédében az alpolgármester.

A 3 napos rendezvénysorozat előadásain téma volt többek között a kvantum-összefonódás, mint a kvantuminformatika kulcsa, Neumann János eredményei és hatása a játékelméletben valamint Neumann János munkásságának hatása a modern közgazdaságtanra. A rendezvény az előadások mellett egyben fórumot is biztosított a PhD hallgatók eredményeinek bemutatására.

Forrás: www.hiros.hu

Fotók: Banczik Róbert