2023-07-21 11:38

A Magyar Akkreditációs Bizottság határozatával 2023. június 30-án megalakult a Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája.

A Neumann János Egyetem alkalmazott tudományok egyeteme státusszal rendelkezik, ahol különösen nagy jelentőséggel bír a doktori iskola létesítése, hiszen mind az oktatók és kutatók, mind a hallgatók számára biztosítja a tudományos fokozatszerzés, a szakmai előmenetel és a tudományos karrier lehetőségét. A budapesti képzési helyszínen induló doktori iskola alkalmazott tudományokon alapuló, elméleti igényű, de gyakorlatorientált képzést kínál, ahol az akadémiai és felsőoktatási karrierpálya iránt érdeklődők mellett az üzleti szféra szakemberei is profitálhatnak.

A doktori iskola a tapasztaltabb, gyakorlattal rendelkező pályázók mellett a mester-, vagy MBA képzést frissen befejezett hallgatók jelentkezését is várja. A tantárgyi tematika és a tananyag vezérfonala az alkalmazott tudományok köré csoportosul. Erre épül a doktori iskola gazdálkodás- és szervezéstudományi profiljának megfelelő tantárgyi struktúra is. A megszerzett tudás alkalmassá teszi a PhD fokozatot szerzett hallgatókat alkalmazott kutatás folytatására, vállalkozási, gazdasági és pénzügyi probléma, valamint folyamatok tudományos igényű elemzésére a gazdasági-, a pénzügyi- és a közszférában egyaránt. A képzésben különös hangsúlyt kap a körforgásos gazdaság, a fenntartható fejlődés, a digitalizáció, az ellátási lánc menedzsment. Ezen felül kiemelt terület még a nemzetközi gazdálkodás, pénzügy, valamint a vezetés és szervezés. A végzett hallgatók innovatív tudásuknak köszönhetően vezetőként, illetve vállalkozóként is sikeresek lehetnek. A képzési program és minőségbiztosítás célzott kialakításával a PhD hallgatók az adott időkereteken belül a lehető legrövidebb időn belül meg tudják szerezni doktori fokozatukat.  A doktori képzés elindításával az egyetem célja, hogy tovább növelje tudományos teljesítményét, minősített oktatóinak számát, továbbá javítsa a nemzetközi rangsorban elfoglalt helyét és nemzetközi szinten is vonzó felsőoktatási intézménnyé váljon, miközben az oktatói utánpótlásról is gondoskodik. A doktori képzés elindításával lehetőséget kapnak az oktatók, kutatók, hogy témavezetőként és oktatóként is bekapcsolódjanak a tudományos munkába. További rövid távú cél a Műszaki Tudományos doktori iskola létrehozása.

A Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola doktori képzése 2023 szeptemberében indul. 

A jelentkezés határideje: 2023. augusztus 15. 

A képzés helyszíne: Budapest

A felvételi eljárásról és doktori képzésről minden információ a Neumann János Egyetem honlapján elérhető. Weboldal: https://nje.hu/kepzeseink/doktori-kepzes

Elérhetőség:

Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Oláh Judit

email: olah.judit@nje.hu

Doktori iskola titkár: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita

email: tangl.anita@nje.hu