2023-07-06 13:27

Egy közel két éves szakmai kapcsolatot helyez új megvilágításba a Neumann János Egyetem és az NP Hungaria Kft. a 2023. július 6-án aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhetően. A szakmai múlt során a vállalat és egyetemünk már eddig is nagy mértékben segítette egymás munkáját, hiszen a műanyagipari céghez kapcsolódik az NJE műanyagfeldolgozó szakiránya. A gazdaságfejlesztés és az egyetemi oktatás, valamint a gyakorlati képzés közötti kapcsolat rendkívül fontos és mindkét fél számára kölcsönösen előnyös lehet. A gazdaság, a vállalatok sikeres fejlődése és versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy az egyetemek a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően készítsék fel a hallgatókat a gyakorlati képzésen. 

Dr. Sági Norberta a Neumann János Egyetem oktatási rektorhelyettese az eseményen kiemelte, hogy a gyakorlatorientált egyetemi oktatás a gazdaságfejlesztéshez többféle módon is hozzájárulhat. 

„Készségek és szaktudás fejlesztése által, hiszen a hallgatóknak lehetőségük van a szükséges készségek és szaktudás megszerzésére, melynek eredményeképpen a gazdaság számára versenyképes és alkalmazkodóképes munkaerő áll majd rendelkezésre. Innováció és kutatásfejlesztés által, az egyetemek kutatóhelyként szerepet játszanak az új technológiák, termékek és szolgáltatások fejlesztésében, ami szintén hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és versenyképességéhez. Többoldalú partnerségek és együttműködések által, az egyetemek és a gazdasági szektor közötti együttműködések elősegítik a tudás és az erőforrások cseréjét. S végül a gazdaságfejlesztéshez a foglalkoztatási lehetőségek által is hozzájárulhatunk, hiszen célunk a hallgatóink eredményes felkészítése a munkaerőpiaci elvárásokra.” - mondta dr. Sági Norberta, a Neumann János Egyetem oktatási rektorhelyettese.

Hegedűs Zoltán az NP Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy stratégiai célként fogalmazódott meg bennük, hogy ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresek legyenek mindenképpen nagyobb társadalmi szerepvállalást kell biztosítaniuk, melynek egyik kiemelt területe kell, hogy legyen a tehetséggondozás, a kutatóbázisokkal, szakmai műhelyekkel és egyetemekkel való együttműködés. 

„Az egész egyetem szellemisége nagyon előremutató és innovatív, ami kulcsa a jövő egyetemi oktatásának és az ipari, szakmai tevékenységek bővítésének. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy az új tanévtől a legutóbbi Tudományos Diákköri Konferencia győztese nálunk folytasson egy ipari kutatói tevékenységet, egy ösztöndíj szerződés keretében, szoros együttműködésben az intézménnyel.” - emelte ki Hegedűs Zoltán, az NP Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Az együttműködési megállapodás aláírását követően az esemény résztvevői GAMF Kar Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék Műanyagfeldolgozó Kutatócsoportjának épületébe is ellátogattak, ahol megkezdték a tárgyalásokat a jövőbeni tervekkel kapcsolatban. 

 

Fotó: Banczik Róbert