2023-06-21 09:06

A kecskeméti egyetemen és jogelőd intézményeinél már több éves múltra tekintenek vissza az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) felmérések. A hallgatói válaszok értékes visszajelzést jelentenek az intézmény vezetése, oktatói számára hiszen a hallgatói vélemények nagyban hozzájárulnak a Neumann János Egyetemen folyó oktatás színvonalának emeléséhez.

A kérdőívek több témakört érintenek, ilyen például a hallgatók órákon való részvétele vagy a felvett tantárgyra vonatkozó értékelések.  A legfontosabb témakör talán mégis oktatóink órai munkájára vonatkozik: megfelelően adta-e le a tananyagot, milyen mértékben volt követhető, érthető, pontosan érkezett-e az órákra sőt értékelni lehet azt is, hogy mennyire volt segítőkész, elérhető az oktató akár az órákon kívül is. A 3 féléven át mért OMHV adatok alapján a Neumann János Egyetemen kiemelkedő eredmények születtek: hallgatóink válaszai alapján, mintegy 90 % -uk az órák 75 %-án részt vesz, mely igen magas aránynak tekinthető. Az oktatókra vonatkozó kérdőívek adatai alapján a hallgatók csaknem a maximális értékelést adták mind az órai munkára, mind a számonkérés menetére, jellegére valamint a hallgatói-oktatói kapcsolatokra egyaránt. 

Kiemelt célunk, hogy a hallgatók tudják, érezzék a véleményadás fontos eszköz a kezükben, hiszen ezzel tudnak hozzájárulni az intézményünk fejlődéséhez.