2023-05-30 10:44

A Neumann János Egyetem és a Szegedi Szakképzési Centrum 2023. május 25-én együttműködési megállapodást kötött. A Neumann János Egyetem részéről Dr. habil. Fülöp Tamás rektor, a Szegedi Szakképzési Centrum részéről Erdélyi Margit főigazgató asszony és Avramucz Mihály kancellár úr írta alá a megállapodást.

Az együttműködések és kapcsolati rendszerek kiépítése különösen fontos a dél-alföldi régió földrajzi környezetében, a beiskolázási körzetek hatókörében. 

A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikumának és a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának több éves közös munkája eredményeként került sor az együttműködési megállapodás aláírására.

A megállapodás - meghatározva a szakmai együttműködés kereteit és feltételeit - hosszú távon teremt sikeres kapcsolati hálót a köznevelés különböző szintjei, a szakképzés, a felnőttképzés, valamint a felsőoktatás között, a munkaerőpiac térségi igényeihez igazodva.

Az együttműködés célja, hogy egyrészt a tanulók és a szüleik felelősségteljes és sikeres pályaválasztási döntéseinek meghozatalához alapos és hiteles tájékoztatást biztosítsanak, másrészt a pedagógusok számára is olyan naprakész információkkal szolgáljanak, amelyek segítik őket tanulóik pályaválasztási, beiskolázási döntéseinek meghozásában. 

Ez a tevékenység az Egyetem hallgatói utánpótlásának biztosítását is támogatja a pályaorientáció hatékony megszervezésével. A középfokú intézmények tanulóinak lehetőséget nyújt az Egyetem képzési kínálatának megismerésére (kiemelten a duális képzések), a tudományos életbe való bekapcsolódásra, tehetségük fejlesztésére, kibontakoztatására. Ennek egyik kiemelkedő eleme például, hogy a Gábor Dénes Technikum adott otthont a NEUTECH – Neumann Technológiai Bázis elnevezésű utazó egyetemnek, ahol az iskola diákjai és tanárai három napon keresztül gyakorlati foglalkozások keretében ismerkedhettek meg az egyetemen oktatott szakokkal és az ott alkalmazott innovatív technológiákkal.

Az informatika és a logisztika területén megtörtént a képzési programok összehasonlítása, és az okleveles technikus képzések programjainak előkészítése is, ezzel egyenes utat biztosítva az iskola diákjainak a Neumann János Egyetemre. A közös munka során azon dolgoznak a Technikum és az Egyetem oktatói, hogy megfelelő módon elismerjék azt a megszerzett tudást, gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, melyeket a középiskolákban elsajátítanak a tanulók, így egy számukra jóval kedvezőbb feltételrendszerrel kapcsolódhatnak be a felsőoktatási tanulmányokba. 

A megállapodás kiemelt célja a térség népességének, főként fiataljainak megtartása, a helyi munkaerő-szükséglet biztosítása.