2023-02-16 15:26

Nyilvántartási szám: B/2020/006500

A képzési program célja: 

A résztvevők képesek legyenek az EU által finanszírozott pályázati felhívásoknak megfelelő projektek és pályázatok teljes körű elkészítésére, a források lehívására és teljes körű elszámolására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Eligazodik az európai uniós támogatások rendszerében.
  • Előkeres, kiválaszt saját céljainak megvalósításához pályázati forrásokat és képes megítélni, hogy indulhat e az adott pályázatok.
  • SWOT elemzést, fenntarthatósági és kockázat elemzést készít
  • Megérti a projekttervezés módszerét, ismeri a jó projekt jellemzőit, tervezéshez szükséges logikai lépéseket.
  • Összeállítja különböző típusú projektek pénzügyi tervét 

A képzésben történő részvétel feltétele:

Érettségi végzettséget szükséges

A tananyagegységek:

Projekttervezés, projektmenedzsment modul

Pályázatírás, projektmegvalósulás modul

A képzésben résztvevő teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja: esettanulmány

készítése

Modulzáró vizsgák legalább 51 %-os teljesítése. 

A képzés zárása, a program sikeres elvégzését igazoló okirat:

A képzés tanúsítvánnyal zárul. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés két modulhoz kapcsolódó követelmények teljesítése (a tananyagegység ismereteit tartalmazó 51%-os eredményességgel) .

A képzési idő:

Összesen 60 óra, amelyből az elméleti órák száma 20 óra, a gyakorlati órák száma 32 óra, önálló projektfeladat 8 óra

Napi ~4-7óra: kedd, csütörtök és/vagy szombati napokon

A tanfolyam időtartama alatti megengedett hiányzás mértéke:

A megengedett hiányzás mértéke: 20% (6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat)

A képzés formája és időpontjai: 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén folyamatosan indul. A képzési napok általában kedd, csütörtök és/vagy szombati napokon kerülnek megtartásra. A képzési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.

A tanfolyam megvalósításának helye:

Online formában

A képzés formája:

Csoportos.

A képzés teljes költsége (képzési díj):

Egyösszegű befizetés: 140. 000 Ft
Részletfizetés esetén: 160. 000 Ft

Felnőttképzési szolgáltatásaink

képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, álláskeresési technikák.

A regisztrációs felületen történő jelentkezést követően egyeztetés miatt keresni fogjuk a megadott elérhetőségen.

További tájékoztatás, felvilágosítás:

Kanyuk Gitta Felnőttképzési koordinátor

Tel.: 06-76-501-998
+36-30-153-1285

E-mail: kanyuk.gitta@nje.hu

Cím: Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.