2023-01-20 11:35

250% Tudományos Diákkör, Neumann János Egyetem, 2022

A Neumann János Egyetemen 2022 évi Tudományos Diákkörön (TDK-n) a korábbi évekhez képest két és félszer (!) több hallgató mutatta be tudományos eredményeit. Ez a kimagasló eredmény jól tükrözi az egyetem tudományos aktivitásának folyamatos növekedését, a mostani bővülés egy ugrásszerű előrelépés volt.

Neumann János Egyetemen a TDK előadások hagyományosan késő ősszel vannak, ilyenkor a hallgatóság egy igencsak érdekes és izgalmas TDK prezentációs napon vehet részt, ahol az egyetemi kutatásokba bekapcsolódó hallgatók mutatják be saját legfrisseb eredményeiket. Így volt ez 2022 év végén is.

Ez a nap a hallgatók számára egyben egy vetélkedő is, ahogy eldől, ki szerez I., II., III. helyezést vagy dicséretet, ez egyben azt is meghatározza, hogy ki jut tovább az országos TDK-ra, ahogy nevezik, az OTDK-ra. Az OTDK-n a hallgatók más hazai és regionális egyetem TDK nyerteseivel mérik össze eredményeiket. Az OTDK az idei évtől minden hazai egyetem számára különösen pikáns kérdéssé vált, mivel az OTDK-n részt vevő hallgatók száma megjelent az egyetemi cél-mutatószámok között. Ebből adódóan a kimagasló kutatási eredmény és hallgatói teljesítmény kiválasztása kiemelt felelősséget rótt a bírálók és a döntőbizottság számára.

Lássuk a 2022-es TDK-t a Neumann János Egyetemen számokban: a GAMF Műszaki és Informatikai Karon 30, a Gazdaságtudományi Karon 13, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 6 diák mutatta be TDK előadását, ez bizony a korábbiak évek előadásainak kb. két és fél szerese (A TDK-t készítő hallgatók, témájuk címe és kivonata, témavezetőik az egyesített programfüzetben megtalálhatóak). Természetesen, a TDK nap talán a legfőbb csúcspontja volt a hallgatók erőfeszítéseinek, hiszen maga a kutatási folyamat a korábbi félévekben, sőt tipikusan években zajlott, ahol témavezetőikkel hosszan együttműködve elmerültek a tudományos életben. A hallgatók megtanulták megismerni és folyamatosan követni a tudomány aktuális állását (state-of-the-art), sőt, témavezetőik iránymutatása mellett új tudományos eredményeket – állításokat, téziseket – is megfogalmaztak, ezek jelentik a TDK dolgozatuk fő értékeit. Ezen új állításaikat prezentálták a TDK napon a hallgatóság – többek közt a bíráló bizottság – számára (A TDK-ról életképek a galériában megtekinthetőek). A megfogalmazott eredmények megmérettetése két fázisban történt, elsőként a határidőre beadott TDK dolgozatokat felkért bírálók minősítették, majd a TDK napon tartott hallgatói előadásokat a vonatkozó szakmai bizottságok értékelték és ezek összesége adta eredményül, hogy a hallgatók milyen helyezést értek el a Neumann János egyetem 2022-es TDK-ján. Tekintve a kutatási területek sokszínűségét, számos szakmai bizottság között oszlott meg – a szakterületeknek megfelelően – a kiértékelés. A szekció bizottságoknak tagjai voltak mind a tudomány képviselői (meghívott professzorok, docensek, adjunktusok), mind a tipikusan regionális piaci vállalatok szakemberei, vezetői is (A TDK szekciói és a szakmai bizottságok is a programfüzetben szerepelnek). Ez a megoldás biztosította, hogy az eredmények elméleti tudományos és részben alkalmazott kutatási szempontból is megítélésre kerültek, ez úton is meg kell köszönnünk a meghívott tudományos és vállalati szakembereknek a Neumann János Egyetem 2022 évi TDK ilyen formájú támogatását!

A TDK az egyetem életében egy kiemelkedő és nagy érdeklődésre számot tartó esemény, így az eseményhez számos vállalati partnerünk is csatlakozott támogatóként. Elmondhatjuk, hogy már hagyományosan a partnervállalataink számos formájú ajándékkal támogatják a TDK-n szereplő hallgatókat – messzemenő köszönet illeti a támogató vállalatokat is! (A TDK támogatói is szerepelnek az egyesített programfüzetben)! Ezek mellett, egyetemi és részben támogatói forrásból a helyezésétől függően eltérő mértékben minden TDK-zó hallgató pénzjutalomban is részesült, összességében elmondhatjuk, hogy a TDK-n minden hallgató nyertes volt!

A Neumann János Egyetemen minden évben, ugyancsak késő ősszel megrendezésre kerül az AGTECO Tudományos Konferencia, amely a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részét képezi. A TDK-zó hallgatók többsége ezen a fórumon is bemutatja az eredményeit, továbbá sokan a témavezetőikkel közös publikációt is készítenek, tipikusan az egyetem szabad hozzáférésűként (Open Access) elérhető Gradus tudományos folyóiratban, így kellően széles, nemzetközi szintű láthatóságot kapnak a hallgatók közreműködésével elért tudományos eredmények.

A Neumann János 2022-es TDK napjával kapcsolatosan újdonság volt, hogy most először az egyetem két kara: a GAMF Műszaki és Informatikai Kar (GAMF) és a Gazdaságtudományi Kar (GTK) közösen rendezte a TDK-ját, közös megnyitóval, záró eredményhirdetéssel és hagyományosan, közös ebédre vendégül látták a TDK-n szereplő hallgatókat és bizottsági tagokat. Ez az első közös szervezés számos kihívást, kompromisszumot és folyamathangolás igényelt, ám célunk a jövőben is ezen megoldás megvalósítása. Számos tapasztalatot szereztünk az első ilyen közös esemény során, ezek segíteni fognak a következő éves TDK megszervezésében, pl., hogy ilyen létszám mellet már célszerű lesz reggel kezdeni a közös TDK-t, különösen, hogy 2023 ősszel cél a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar bevonása is.

A kecskeméti Neumann János egyetem nagy hangsúlyt helyez a kimagasló szintű és széleskörű oktatás megvalósulására és nagyon fontos a tehetséggondozás is. Ennek számos formája van (pl. ösztöndíjak, szakmai programok, szakkollégiumok, kiemelt nyelvi képzések, doktori iskola stb.), a hallgatói tudományos tehetséggondozás egyik legkiemelkedőbb formája a hallgatók bevonása az egyetemi kutatásokba, amelyekből TDK dolgozatok és cikkek készülnek és a hallgatók tudományos előadások formájában számolhatnak be az elért eredményeikről stb., amelyek mind a hallgatók képességeinek fejlődését és kibontakozását szolgálják. Ez úton is gratulálunk minden résztvevő hallgatónak a kiemelkedő TDK eredmények eléréséhez!

A Neumann János Egyetem, Tudományos Diákkör eredményei, 2022-ben

Gratulálunk 2022-ben TDK-zó hallgatóinknak!