2022-12-14 14:48

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000131 

Programkövetelmény azonosító száma: 04115002

A TANFOLYAM RÉSZLETEI

 • Szükséges végzettség

Érettségi végzettség 

 • Jelentkezési határidő: folyamatos
 • Képzés díja: 

330.000 Ft + modulzáró vizsgadíj (részletfizetésre előreláthatólag nincs lehetőség) 

A képzés megfelelő létszám esetén indul.

 • Oktatás helyszíne: 

Online 

 • Beiratkozás módja: 

személyesen és online
A regisztrációs felületen történő jelentkezést követően egyeztetés miatt keresni fogjuk a megadott elérhetőségen.

 • A kezdés várható időpontja: 

2024. március 9., jelentkezés folyamatosan, létszámtól függ

 • Képzés időtartama: 

510 óra

 • Tanfolyam ütemezése: általában péntek és/vagy szombatonként. A képzés pontos időbeosztását a képzési ütemezés tartalmazza. A képzési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Mérlegképes könyvelő képzés az ország bármely pontjáról!  A munkaerő piacon jelenleg nagy a kereslet a könyvelő szakma iránt. Könnyen el tudsz majd helyezkedni ezzel a szakmával. A száraz elmélet mellett a gyakorlatot is megtanítjuk Neked, hogy a lehető legkönnyebben el tudj kezdeni dolgozni!

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Programkövetelmény-modulok/ Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:Óraszáma:
4.1.Gazdasági és jogi alapismeretek50
4.2.Vállalkozások pénzügyei40
4.3.Könyvviteli ismeretek50
4.4.Adózási ismeretek80
4.5.Számvitel és adózás digitális környezetben40
4.6.Pénzügyi számvitel200
4.7.Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése50

Felmentések a modulok/tananyagegységek tanulási eredményeinek mérése alól:
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátása
 • Pénzügyi számvitel
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

   

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület pénzügy és számvitel alapképzési szakon (szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon), valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon (szakképzettség: 

okleveles közgazdász számvitel szakon) felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátása
 • Pénzügyi számvitel
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező fel-mentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek

Az Adótanácsadó szakképesítéssel és az Adótanácsadó szakképesítés-ráépüléssel rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól: 

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátás

A Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítéssel és a Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakmával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Számvitel és adózás digitális környezetben

   

Az állam-és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek

A központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól az a képzésben résztvevő menthető fel, aki az előzetesen megszerzett tudását hiteles dokumentummal igazolni tudja, és a dokumentum alapján egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, melyek a képesítő vizsga sikeres teljesítéséhez szükségesek.

Az a mérésben résztvevő, aki az 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés - a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII.26) NGM rendelettel módosított) - szakmai vizsgáján javító- vagy pótlóvizsgára utasított, 2023. december 31-ig felmentést kap a következő tanulási eredmények mérésére szolgáló programkövetelmény-modul szakmai követelményének mérése alól, amennyiben azt törzslapkivonattal igazolja (hiteles dokumentum):

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási ismeretek
 • Pénzügyi számvitel
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A képzés zárása:

 

A képzés nem záróvizsgával zárul.
Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérést töltenek ki.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése és értékelése a pénzügyminiszter által a szakképesítéshez kiadott hatályos Útmutató figyelembevételével történhet.

 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok (40%)

Esszé jellegű feladat (30%)

Számítási példák (30%)

 

2. Vállalkozások pénzügyei

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) 

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok, esszé (30%)

Számítási példák (70%)

 

3. Könyvviteli ismeretek

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok, esszé (15%)

Nagypélda (számítás) (50%)

Kispéldák (számítás) (35%)

 

4. Adózási ismeretek

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) 

Formája: központ írásbeli feladatlap (az ágazatért felelős miniszter adja ki)

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok, esszé (35%)

Számítási példák (65%)

 

5. Számvitel és adózás digitális környezetben

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: projektfeladat (megadott dokumentumok alapján a képzésben résztvevő rögzít, kimutatásokat generál, bevallásokat készít korszerű IT környezetben)

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike, a következő feladattípus megoszlásban:

Kimutatások rögzítése, generálása (20%)

Könyvelés számítógépen (50%) 

Bevallások készítése (30%)

 

6. Pénzügyi számvitel

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) 

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok, esszé (15%)

Nagypélda (számítás) (55%)

Speciális számviteli terület számonkérése (számítás) (30%)

 

7. Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Formája: képző hatáskörébe utalt mérés

Tartalma: a modul részletes szakmai követelményeinek bármelyike, a következő feladattípus megoszlásban:

Tesztfeladatok (20%)

Esszé példa (15%)

Számítási feladatok (40%)

Ellenőrzési dokumentum készítése (25%)


Projektfeladat 

A projektfeladat a Számvitel és adózás digitális környezetben modul alapján 3 területet foglal magába:

Kimutatások rögzítése, generálása 

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, kitöltése, adatbáziskezelő-program és internet használata

Könyvelés számítógépen 

Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása

Bevallások készítése 

Megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus bevallások készítése

A projektfeladat kidolgozása számítógépes környezetben történik. A számítógépről, tartozékairól, a programok feltöltéséről, internet biztosításáról a képző gondoskodik.

 

A képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére akkor jogosult, ha hiányzása modulonként nem haladja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át. Konzultációként értelmezhető az oktató részére benyújtott házi dolgozathoz, esszéhez, esettanulmányhoz, záródolgozathoz stb. kapcsolódó megbeszélés, amely a képzésben részt vevő személy és az oktató között elektronikus úton is megvalósulhat.


Érd: Kanyuk Gitta 

Felnőttképzési koordinátor

Oktatási és Képzési Igazgatóság

kanyuk.gitta@nje.hu

Tel.:06(76) 501-998


[1] A sorok száma bővíthető.