2022-12-02 11:45

December 6-án került sor a "Petőfi értelmezések a huszonegyedik században — változó minitárlatok a Neumann János Egyetemen" programsorozatunk idei utolsó előadására.

Petőfi értelmezések a 21. században — változó minitárlatok a Neumann János Egyetemen elnevezésű programsorozat harmadik előadására 2022. december 6-án került sor Kecskeméten, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Deák-termében. A program a Petőfi200 emlékévek keretében valósult meg. 

A meghívott vendég, Milbacher Róbert, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense Arany és Petőfi barátságát, kapcsolatát járta körül az előadás elején idézett Cicero aforizma segítségével: „Mert aki igazi barátjára tekint, az mintegy a maga képmását látja.” (Cicero: De amicitia). A két költő közti párhuzamok és ellentétek felsorakoztatásával, alapos elemzésével módosította és árnyalta azt a képet, amit a hallgatóság az iskolai tanulmányai és olvasmányai során szerezhetett a témában. 

A „romantikus zseni” és a „klasszicizáló mester”, a „teremtő” és az „alkotó”, a „szangvinikus” és „melankolikus” egymás mellett létező, egymást ellenpontozó tulajdonságok segítségével helyezte tágabb perspektívába a kérdést: kultúr- és kultusztörténeti kontextusba, sírva vigadós nemzeti karakterológiába. 

Az előadást kísérő kiállítást ez alkalommal az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatta. Petőfi Sándor műveinek első gyűjteményes kiadásai, elbeszélő költeményei, a Gyulai Pál által összeállított és szerkesztett kötetek kerültek tárlókba Horváth Diána, az OSZK Állományvédelmi és Restauráló Osztálya vezetőjének közreműködésével, aki az előadás után ismertetést is tartott az érdeklődőknek a kiállított könyvekről, azok történetéről, restaurálásukról. 

A programsorozat következő előadásában Gyimesi Emese Petőfi és Szendrey Júlia kapcsolatát fogja körbejárni, 2023 márciusában.