2022-11-25 09:42

A Neumann János Egyetem a CédrusNettel folytatott több éves együttműködésének köszönhetően elnyerte a „Korbarát” Egyetem címet. 

Ezzel a Korbarát Egyetemek Globális Hálózatának (AFU) 100. tagja lett az Intézményünk.

A cím elnyerésével az oktatási intézmények az idősebb és fiatalabb generáció együttműködésének, az idősek munkaerőpiaci helyzetének fejlesztése mellett kötelezik el magukat. Egyetemünk ennek keretében vállalt küldetése az oktatás, a tudományos ismeretterjesztés és a legmodernebb tudás generációkon átívelő átadása. Ennek eredményeként a naprakész, gyakorlati ismeretek birtokába jutva a munkaerőpiacra visszatérni, vagy ott maradni kívánó idősebb generáció esélyei növekednek, sikeresebben tudnak a mai kor kihívásainak megfelelni.

Az Age-Friendly University (AFU) hálózat olyan felsőoktatási intézményekből áll a világ minden táján, amelyek támogatják a 10 AFU elvet, és elkötelezték magukat amellett, hogy programjaikban és működésükben korbarátabbá válnak. Az AFU alapelvek annak a nemzetközi, interdiszciplináris csapatnak a munkáját tükrözik, amelyet Brian MacCraith professzor, a Dublin City University (DCU) akkori elnöke hívott össze, hogy meghatározzák, mit tehetnek a felsőoktatási intézmények az idősödő népesség érdekeinek és szükségleteinek kielégítésében. Az ír miniszterelnök, Enda Kenny ösztönzésére 2012-ben kezdték el alkalmazni az alapelveket Írországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kanadában.

Az AFU 10 alapelve:

  1. Az idősödő korosztály részvételének ösztönzése az egyetem minden alapvető tevékenységében, beleértve az oktatási és kutatási programokat is.
  2. Az élet második felében a személyes és szakmai fejlődés elősegítése és a második karrierre vágyók támogatása.
  3. Az idősödő korosztály oktatási szükségleteinek feltárása (a korai iskolaelhagyóktól a mester- vagy doktori képesítést kívánókig).
  4. A nemzedékek közötti tanulás elősegítése a szakértelem kölcsönös megosztásának elősegítése érdekében a különböző korosztályú tanulók között.
  5. Az online oktatási lehetőségekhez való hozzáférés kiterjesztése az idősödő korosztály számára a részvételhez vezető utak sokféleségének biztosítása érdekében.
  6. Annak biztosítása, hogy az egyetem kutatási programja tájékozódik az elöregedő társadalom szükségleteitől, és elősegíti a kommunikációt arról, hogy a felsőoktatás hogyan tud jobban megfelelni az idősödő generációk változatos érdeklődési körének és szükségleteinek.
  7. A fiatal korosztályok megértésének elősegítése a hosszú élettartam hozadékáról, valamint arról, hogy az öregedés egyre összetettebbé és gazdagabbá teszi társadalmunkat.
  8. Az idősödő felnőttek hozzáférésének javítása az egyetem egészségügyi és wellness programjaihoz, valamint művészeti és kulturális tevékenységeihez.
  9. Aktív kapcsolódás az egyetem saját nyugdíjas közösségéhez.
  10. Rendszeres párbeszéd biztosítása az idősödő generációk érdekeit képviselő szervezetekkel.

Az AFU hálózatnak túlnyomó többségben USA-beli, ír, angol és kanadai egyetemek a tagjai. A 100 tag között jelenleg néhány közép-európai: egy szlovák, egy szlovén és egy cseh egyetem található. Magyarországról a Neumann János Egyetem az első, aki tagságra való pályázatával is kinyilvánította, hogy vezetősége és munkatársai számára fontos, hogy a mindennapi működésében és stratégiai céljai megalkotásakor szem előtt tartsa az idősödő korosztály tapasztalatainak bevonását, hasznosítását, valamint oktatási-kulturális igényeik kielégítését. Az Egyetem a jövőben az AFU Hálózat tagjaként is tovább kívánja adni szűkebb és tágabb környezete számára ezt a szemléletet.