2022-11-19 00:29

Az Egyetem Külügyi Irodájának szervezésében 2022. november 18-án, az Egyetem Campusának nagyelőadójában tartották meg a nemzetközi kommunikációs napot, melynek fő témája a nemzetköziesítés, azaz az Egyetem pozíciójának erősítése a nemzetközi oktatási színtéren, az e cél érdekében egy évvel ezelőtt elindított stratégia, valamint az ennek végrehajtása során elért eredmények bemutatása volt. 

A programot Dr. habil Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektora nyitotta meg köszöntőjével, melyet Dr. Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének „Hello It’s Neumann” című előadása követett, melyben a Neumann János Egyetemnek a nemzetközi térben való globális nyitásáról beszélt.

Ezután Dr. Weltsch Zoltán, tudományos rektorhelyettes tartott beszédet, ennek során elsősorban annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy eredményesen tudjon az Egyetem nemzetközi hallgatókat megszólítani, illetve nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni. Kulcsfontosságú törekvés, hogy sikeres kutatás-fejlesztési együttműködések jöhessenek létre az Intézmény és külföldi partnerek között. 

E cél elérése érdekében a már elérhető képzésen felül további angol nyelvű szakokat és kurzusokat fog az Egyetem indítani, ennek kidolgozása jelenleg is zajlik. 

A stratégia megvalósításának lépéseit és eredményei a külügyi iroda munkatársa, Gróf Gréta ismertette „Diplomáciai kapcsolatok” című prezentációjában. 

Végezetül a külügyi iroda vezetője, Kohi Habib tartotta meg összefoglalóját a célokról és elért eredményekről.