2022-11-17 20:12

Lipthay Endre, történész, az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának munkatársa „A sokszínű Petőfi-hagyaték az Országos Széchényi Könyvtárban” címmel tartott előadást a Neumann János Egyetem GAMF kar épületében.

Dr. Kötél Emőke, az Egyetem Könyvtár és Információs Központjának igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és néhány gondolattal felvezette az előadást, mely aztán számos izgalmas fordulatot, mozzanatot elevenített fel a költő életútjának, alkotói pályájának fejezeteiből. Megismerhettük néhány szokását, a barátjával, Arany Jánossal való levelezést jellemző évődő, egymás tehetségét méltató, szeretetteljes hangnemet, melyekből kirajzolódik Petőfi, a munkájára igényes, így a nyomtatás előtt műveit gondosan korrektúrázó alkotó, a derűs, elmés barát, vagy épp a mindössze egynapos újszülött gyermeke portréját megrajzoló büszke apa képe. A felidézett történetek, anekdoták, emlékek nyomán megelevenedett előttünk a sokoldalú, öntudatos, modern művész alakja, aki egyszerre tölti be történelmi jelentőségű szerepét, bátran vállalva forradalmi nézeteit, és fogalmaz meg korokon átívelő, örökérvényű gondolatokat, igazságokat.

Az előadás témájának középpontjában azonban a Petőfi-hagyaték történetisége állt. Megismerhettük, hogyan kerültek az egyes kéziratok és a költő könyvtára – felbecsülhetetlen értékű emlékként – a Széchényi Könyvtár által gondozott hagyatékba, hogyan bukkannak fel még ma is, időről-időre, eredeti levelek, kéziratok. 

Az előadást kísérő kamaratárlaton az Egyetem birtokában lévő Petőfi-kiadások, a 19. század végéről származó Petőfivel (is) foglalkozó könyvek, a 20. századi recepció dokumentumai és a költő életének különböző állomásait bemutató rajzok, festmények reprodukciói kerültek kiállításra.

A program a Petőfi200 emlékévek keretében, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Neumann János Egyetem közös szervezésében valósult meg.

A programsorozat következő előadására 2022. december 06-án kerül sor.