2022-11-16 22:59

2022. november 16-án került sor az „Átfogó digitális infrastruktúra-, készség- és a nemzetköziesítés fejlesztése a Neumann János Egyetemen” című projekt nyitórendezvényére

A jelenlevőket Dr. Berczeli Miklós adjunktus, a projektért felelős munkatárs köszöntötte.

Ezt követően beszédet mondott Dr. habil. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora, aki a program elindulását nagyon fontos pillanatnak, az Egyetem történetében az eddigi legnagyobb digitalizációs projektként az Intézmény működését évtizedekre meghatározó mérföldkőnek nevezte. 

Teljes, vagy közel teljes digitális transzformáció következik be, ami az Egyetem teljes működését, annak szinte minden területét komplex módon érinti – mondta el. Cél a digitális terek kialakítása, melyekben a hallgatók, azon kívül, hogy a mindennapok során elsajátítják a digitális környezet által támasztott készségeket, otthonosan, jól érzik magukat. Fontos a nemzetköziesítés terén megfogalmazott cél is, az angol nyelvű képzések fejlesztésével szeretne az Intézmény a nemzetközi oktatási piacon is mind hangsúlyosabban megjelenni. 

Ezt követően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Dr. Birkner Zoltán tartotta meg beszédét, melyben kitért a magyarországi egyetemeknek a hatékonyság, versenyképesség terén az elmúlt időszakban elért fejlődésére.

Hangsúlyozta, hogy közösen, a közösségért kell munkálkodni az egyetemeknek, az egyéni karrier szempontjaival szemben a piac, a gazdaság szempontjaihoz igazítva a működési folyamatokat, az önfinanszírozási képesség erősítése érdekében. 

Fontos eredményként említette a kutatói és tudományos közösségek létrejöttét, ahol egy-egy terület szakemberei egymással együttműködve jelentős tényezővé tudnak válni a nemzetközi tudományos közegben. 

Ezt követte Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármesterének beszéde, melyben összegezte a projekt jelentőségét a régió gazdasági, üzleti fejlődése szempontjából. Kiemelte, hogy a kutatás-fejlesztés feladatain túlmenően elengedhetetlen az innováció, valamint a marketing eszköze is, hogy egy ötlet, projekt nyomán megvalósuló prototípus a piacon valóban versenyképes, keresett termékként tudjon megjelenni. 

Végezetül Dr. Berczeli Miklós ismertette a RRF-2.1.2-21-2022-00039 pályázat keretében megvalósuló projekt konkrét szakmai tartalmát és hosszútávú céljait. E célok között elsősorban az oktatási szolgáltatások, illetve az ezt biztosító személyi állomány és infrastruktúra olyan irányú fejlesztése, megújítása szerepel, melynek révén egyre magasabb digitális képességekkel rendelkező diplomások kerülhetnek a munkaerőpiacra, ahol a digitalizáció egyre növekvő jelentőséggel bír. 

Az Egyetem felismerte, hogy mind az információs társadalom kialakulásában, mind a digitális transzformációs folyamatban meghatározó szerepet kell vállalnia. Az ipar minden területén meghatározó jelentősége van az informatikának, a folyamatok digitalizálásának. Az elektromos járműrendszerek, az Ipar 4.0, a gépek közötti fokozódó kommunikáció, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás bevezetése nagy kihívás elé támasztja a szakembereket, magas kompetencia szükséges a naprakész technológiák bevezetéséhez és sikeres alkalmazásához.

Az Intézmény mindhárom kar részére kidolgozta a szakmai megvalósítás lépéseit, melyeknek célja a hallgatók digitális kompetenciáinak fejlesztése, a legmodernebb infokommunikációs eszközök, tanulás-módszertani készségek hatékonyabb alkalmazásának elősegítése. 

A fejlesztés négy alappilléren nyugszik: a digitalizáció növelése, az oktatási készségek fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése, valamint az oktatási-ipari kapcsolatok összefonódása. A projektet alkotó tizenhárom alprojekt megvalósítása együttesen járul hozzá, hogy a Neumann János Egyetem digitalizációs képességeit kiemelje a régióban, hazai és nemzetközi szinten nyújtson olyan tudást a hallgatóknak, mérnököknek, hogy a legmodernebb eszközök alkalmazásával formálhassák a jövőt. E célok mellett elkötelezetten az Egyetem konkrét vállalásokat tett: 300 egyetemi munkatárs, 3000 hallgató vesz majd rész a megújulásban és digitális transzformáció folyamatában, ehhez pedig több, mint 1300 új digitális eszköz kerül telepítésre.