Területi Innovációs Platformok

 

Területi Innovációs Platform meghatározása

A Területi Innovációs Platform (a továbbiakban: TIP) egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére, új szakmai alapok létrehozására. 
 

TIP célja

Fontos, hogy a régiókban tudásközpontként működő, az innovációs térben egyre meghatározóbb szerepet betöltő egyetemi központok kitárják kapuikat a helyi ökoszisztéma szereplői előtt, lehetőséget teremtve számukra az elérhető innovációs szolgáltatások és kutatási infrastruktúrák, erőforrások közvetlen megismerésére. Kiemelt cél továbbá, hogy a megújuló regionális innovációs terek önszerveződései nyomán létrejöjjenek olyan egységes kommunikációs felületek, platformok, amelyek képesek a helyi szintű KFI irányok szakma iszempontú együttes megtárgyalására, szakértői szintű előkészítésére, társadalmasítási folyamatok lefolytatására. 
 

Innovációs szereplők összekötése
 • tudás-, és információáramlás
 • könnyebb kapcsolatépítési lehetőség
 • földrajzi és szakmai területeken átívelő együttműködések 
   
TIP központok

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások, szakmai szervezetek és a szakpolitikai döntéshozók kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek. A TIP-ek központja a meglévő tudás, a rendelkezésre álló eszközpark, a labor és a technológiai háttér miatt a hazai felsőoktatási intézmények.

A TIP egy nyitott szerveződés, amely csatlakozásra ösztönzi a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, nagyvállalatokat, kutatóintézeteket, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, kamarákat illetve egyéb jogi személyeket. 
 

Piaci igények és egyetemi kapacitások összehangolása

Az egyetemek olyan tudáskapacitással rendelkeznek, amely a vállalkozások nagy részének szinte azonnali megoldást nyújthatnak a termék- vagy szolgáltatásfejlesztési kihívásaikra. A piaci információk, trendek és igények megismerése további eszközbeszerzéseket és fejlesztéseket generálhat.

Az így kialakult hálózat révén, egy helyen összpontosul a különféle szereplők által felhalmozott tudás, miközben új nézőpontokat, perspektívákat hoznak a közösségbe. 
 

TIP-ek kialakítása

A TIP-ek az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) és a felsőoktatási intézmények bázisán alakultak meg. 
 

Működés

A TIP-ek helyi szinten működnek az NKFIH koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai rendezvények, workshopok, továbbá az információáramlást elősegítő hálózat keretében, ezáltal elősegítve az információátadást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. 
 

TIP eredmények
 • 13 TIP központ
 • 12 budapesti egyetem
 • 12 vidéki egyetem
 • 6 országos csatlakozó szakmai szervezet
 • 600+ TIP tag 
   
A TIP-hez csatlakozott tagok
 • megismerhetik a legfrissebb KFI szakpolitikai irányokat;
 • értesülhetnek az aktuális hazai- és nemzetközi innovációs pályázatokról, forrásokról és információkról;
 • hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek;
 • közvetlenül hozzáférhetnek az egyetemek által nyújtott KFI kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz;
 • bővíthetik szakmai kapcsolataikat;
 • bemutatkozhatnak / részt vehetnek KFI eseményeken.

Megalapított TIP-ek
 • Miskolci Egyetem Területi Innovációs Platform – Miskolc
 • Debreceni Egyetem Területi Innovációs Platform – Debrecen
 • Széchenyi István Egyetem Területi Innovációs Platform– Győr
 • Pécsi Tudományegyetem Területi Innovációs Platform– Pécs
 • Szegedi Tudományegyetem Területi Innovációs Platform– Szeged
 • Budapesti Területi Innovációs Platform (Budapesti Egyetemek: Állatorvostudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Testnevelési Egyetem)
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Területi Innovációs Platform – Gödöllő
 • Pannon Egyetem Területi Innovációs Platform – Veszprém
 • Nyíregyházi Egyetem Területi Innovációs Platform– Nyíregyháza
 • Dunaújvárosi Egyetem Területi Innovációs Platform – Dunaújváros
 • Neumann János Egyetem Területi Innovációs Platform – Kecskemét
 • Soproni Egyetem Területi Innovációs Platform – Sopron
 • Eszterházy Károly Egyetem Területi Innovációs Platform - Eger
 
TIP-hez csatlakozott országos szakmai szervezetek
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
 • Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Bay Zoltán)
 • Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
 • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 
 • Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
   
Csatlakozás

Folyamatos csatlakozási lehetőség biztosított valamennyi hazai innovációs szereplő számára. Az érdeklődök az NKFIH honlapján elérhető csatlakozási nyilatkozat kitöltésével válhatnak TIP taggá, a kitöltést követően a kiválasztott TIP-hez szükséges eljuttatni a dokumentumot. 
A csatlakozás ingyenes és nincsen tagdíjfizetési kötelezettség.

A létrejött Területi Innovációs Platformokra vonatkozó bővebb információk és a csatlakozási nyilatkozat az NKFIH honlapján érhető el.