Kedvezményezett neve: Neumann János Egyetem
A fejlesztés tárgya, célja: Átfogó digitális infrastruktúra-,készség-és a nemzetköziesítés fejlesztése a Neumann János Egyetemen
A szerződött támogatás összege: 999 999 999 Ft
Összköltség: 1 184 973 295 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.04.30.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:


A Neumann János Egyetem jelen projekt keretében a gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális- és készségfejlesztését, valamint digitalizációs fejlesztést és nemzetközi kapcsolatainak megerősítését tűzte ki célul, mely átível az egyetem mindhárom karán. A projekt olyan megalapozott előzményekre épít, mint a gyakorlatorientált duális képzés, melyet hazánkban először intézményünk vezetett be, és azóta is a legszélesebb körben építi be képzésébe, továbbá olyan digitalizációs folyamatokra, mint az elektronikus kötelezettség vállalási rendszer, melynek bevezetésekor ugyancsak egyedülálló volt. Azért, hogy e területek meg tudjanak felelni a korunk rohamosan fejlődő digitális környezetének fejlesztésre szorulnak. Fejlesztésünkkel célunk az, hogy egyetemünk képzési területein a legkorszerűbb eszközökkel és berendezésekkel robbanjunk be a digitalizáció korszakába, eszközparkunkkal többek között eleget tudjunk tenni az ipari elvárásoknak, mint elektromobilitási vagy ipar 4.0-hoz kapcsolódó kihívásainak. Ennek érdekében a projektben beszerzésre kerülnek az Ipar 4.0 témakörhöz kapcsolódó oktatási és demonstrációs, valamint a járműtechnológiai oktatást segítő eszközök, továbbá megtörténik a járműtechnológiai oktatáshoz kapcsolódó tananyagfejlesztés. A NJE egyik stratégiai célja olyan távoktatási rendszer bevezetése, mely alkalmas a hallgatók digitális kompetenciáinak fejlesztésére, a digitális oktatásra, számonkérésre és értékelésre. A hallgatói digitális infrastruktúra fejlesztésével az online képzés és távoktatás napi gyakorlattá válhat. A digitális kompetenciák megszerzését és fejlesztését szolgálja a virtuális elemző és üzleti intelligencia célú oktatási laboratórium tervezett kialakítása, amelynek segítségével az adatelemző és vállalatirányítási rendszerek működtetését ismerő, vállalati elemzéseket modern digitális környezetben megvalósítani és bemutatni képes munkaerő kibocsátása révén az egyetem eredményesen tud hozzájárulni a régióban jelentkező tudásintenzív munkaerőigény kielégítéséhez. További cél a duális képzés tartalmi és módszertani elemeinek folyamatos fejlesztése, az oktatás gyakorlati jellegének erősítése és a munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás digitális módszerek alkalmazásával. A pályaorientációs módszertani fejlesztések eszközparkjának kialakítása, piackutatás keretében a hatékony beiskolázási tevékenységekhez és szakmanépszerűsítő rendezvényekhez szükség van csúcstechnológiai eszközökkel berendezett szállítható konténer kialakítása. A tanulmányi ügyintézés fejlesztéséhez hozzájárul az elektronikus ügyviteli és dokumentum-menedzsment rendszer kialakítása, a szakdolgozat készítés adminisztratív folyamatának digitális támogatása és a papírmentes hallgatói adatkezelés, ügyintézés megvalósítása. A tervezett fejlesztés keretében a több mint 300 fős egyetemi apparátus digitális készségfejlesztésére is sor kerül. A kertészeti és vidékfejlesztési szakok gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztéséhez hozzájárul a terepi körülmények között is használható modern eszköz- és laborkapacitások bővítése. A Könyvtár és Információs Központ fejlesztése megköveteli a tárgyi erőforrások (informatikai ellátottság, automatizálási lehetőségek stb.) és a digitalizáció bővítését. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével egyetemünknek lehetősége nyílik a hazai hallgatókon felül nemzetközi (céljaink alapján főleg keleti) felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokkal nemzetközi hallgatókat is intézményükbe beiskolázni, illetve csereprogramokkal kölcsönös együttműködéseket kialakítani, mely hosszú távon biztosíthat intézményünknek stabilitást nemcsak oktatási, de K+F+I területeken kialakított együtműködésekkel is. A képzési tartalom és a kutatási lehetőségek tervezett fejlesztései lehetőséget adnak a hallgatók és oktatók részére speciális ismeretek megszerzésére, az intelligens szakosodást támogató készségek előmozdítására. A hallgatók a projekt támogatásával korszerű, a környezeti kihívásokhoz illeszkedő korszerű, fenntartható gazdálkodási és piaci ismeretekre, tapasztalatokra tehetnek szert, ezáltal jelentős mértékben növelve az intézmény versenyképességét.Célunk továbbá a humánerőforrás gazdálkodás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a HR rendszereket támogató szoftverek beszerzésén keresztül.