Felhívás megnevezése: EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben

Projekt címe: Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00018

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Tankerületi Központ

Támogatás összege: 109.961.221 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 39.909.069 Ft

Kecskeméti Tankerültei Központra eső rész: 70.052.152 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.05.02.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A kormány Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) olyan célokat, elveket és prioritásokat határozott meg, amelyek már nagyon szükségesek voltak a XXI. század magyar közoktatási rendszerében. A megvalósítás egyik lépése az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat. A projektben 3-4 fős konzorciumok pályázhatnak az intézményeik digitális oktatási gyakorlatának fejlesztésére, amely mind módszertani, mind eszközbeli segítséget jelent. A projektben a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola és a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közösen nyújt be pályázatot, a Neumann János Egyetem konzorciumi vezetésével, a Kecskeméti Tankerülettel, mint fenntartóval közösen. A négy intézményben már jelenleg is használnak innovatív digitális oktatási módszereket és eszközöket. Sikeres pályázat esetén lehetőség nyílik a módszertan elmélyítésére akkreditált képzések keretében, új eszközök beszerzésére, amelyek megfelelő mobilitást biztosítanak a tanórákon történő új módszertan bevezetéséhez. A pályázat alapvetően a matematika, természettudományok és műszaki tudományok területén nyújt fejlesztési lehetőségeket, és ezeken keresztül a probléma megoldási kompetencia és a szövegértés fejlesztését teszi lehetővé.

A tervezett eszközök és képzések a projekt alapú komplex, természettudományokra épülő módszertant, a robotikán keresztül a műszaki gondolkodásmódot, az interaktív szoftverhasználat biztosításával a matematikai szemléltetést teszik lehetővé. Az általános iskola első osztályától a középiskola végéig a fejlesztés folyamatos. A projektbe beemelt tantárgyak esetén az éves tanórakeret 40%-ában tervezzük a digitális eszközhasználat valamilyen módon történő megjelenését a napi gyakorlatban. Mintegy 40 tanár vesz részt akkreditált pedagógusképzésen a digitális oktatás témakörében, akár speciális eszközhöz kapcsolt területen, akár oktatási anyag készítés területen, akár a számítógéppel támogatott mérés-tesztelés területén. Várhatóan a megismert új módszertan nem csak a képzésen részt vett pedagógusok számára jelent előrelépést, hanem az intézményi és intézményközi kapcsolatokon, promóciós rendezvényeken keresztül a tantestületekben általános gyakorlattá válik. A beszerzett mobil eszközök lehetővé teszik a tantermek digitalizációját, az interaktív megjelenítő eszközök használatával, és a hálózati eléréssel. Így nem csak azoknál a tárgyaknál várható jelentős modernizáció, amelyek szorosabban kapcsolhatók a fentebb felsorolt kompetenciaterületekhez, hanem szélesebb körű használat várható (pl.: nyelvoktatás).

 A több, mint 1200 órányi módszertani képzés mellett a projektben el fog készülni közel 700 tanórán alkalmazható digitális anyag, amely nem csak a konzorciumi partnerek között kerül megosztásra, hanem országos publicitást is kap. A pályázathoz ajánlott módszertani csomagok olyan nemzetközileg már bevált oktatási tematikát és eszközrendszert tartalmaznak, amelyek használata jelentős innovációs hatással lesz az oktatási tartalmakra. Például a LEGO Education és a Geomatech interaktív módszertana. Jelentős hatással lesz a projekt a természettudományos szemléletmód kialakításában már kisiskolás korban. Az életkori sajátságoknak megfelelő technikák fejlesztik a komplex, tantárgyakon átívelő probléma megközelítést, a manuális tevékenységet, a gyakorlatközeli, közvetlen tapasztalatokra épülő tudományos igényű munkát. A három éves pályázati ciklus alatt megtartott tizenkét rendezvény a szülők és küldő partnerek számára is lehetőséget biztosít a megismerésre. A digitálisan modernizált négy intézmény olyan esélyt kap az innovációra, amely közelebb hozhatja az oktatás tartalmait és eszközeit a diákokhoz, akiknek a digitalizáció már természetes. Az új eszközök és módszerek segítenek abban, hogy a tanulók meglássák az eszközök célszerű és értelmes használatát, az öncélú „billentyűzetnyomogatás” helyett.

Mindezt érdekes tartalmakkal, és jelentős motiváló erővel. A kulcsszó a motiváció, hiszen ez biztosítja az alapot a tanuláshoz és a tudás megszerzéséhez. Az intézmények közös munkája hozzájárul a szakmai hálózatok kialakulásához, a melyek szakmai támogatása nem csak a továbbképzésekkel biztosított, hanem a külső szakértői támogatással is. Összegezve a projekt egy jelentős lépés az intézmények szakmai megújulásához, a korszerű és motiváló oktatási tartalmak bevezetéséhez, a digitális eszközpark bővítéséhez, amely nem csak a pályázatba bevont tárgyak és intézmények esetén, hanem jóval szélesebb körben is ki fogja fejteni hatását.