Felhívás megnevezése: Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása

Projekt címe: A Neumann János Egyetem tudományos műhelyeinek és intézményi konferenciájának támogatása

Projekt azonosító száma: NTP-HHTDK-23-0049

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 1.814.000 Ft.

Intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2023.07.01-2024.08.31.

 

A projekt rövid bemutatása

 

A egyetemi TDK konferencia színvonalas megtartásának biztosítása, valamint a hallgatók TDK-kon való megjelenésének ösztönzése. A két évente megrendezendő OTDK-n történő részvétel biztosítása minél több hallgató számára.