Jelentkezés
 

Vizsgahelyünkön csak online jelentkezésre van lehetőség. 


Vizsgadíjak

 • A pénzügyi utalás csak a jelentkezés UTÁN történhet. 
 • Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a vizsgadíjat egy összegben a BME számlaszámra, a 2.000.-Ft regisztrációs díjat a Neumann János Egyetem számlájára kell utalni. 
 • A vizsgadíjat csak banki átutalással lehet fizetni. 
 • Csekken történő befizetési lehetőség nincs! 
 • Az átutalás után: jelentkezése úgy aktiválódik, ha a jelentkezési határidőn belül feltölti online fiókjába a végrehajtott/sikeres/teljesült tranzakcióról szóló bizonylatot!!

1. A BME-re történő utalás menete

 • A vizsgázónak jelentkezése beadásával egyidejűleg pénzügyi kötelezettsége is keletkezik, ennek megfelelően ezzel egyidőben elkészül a vizsga díjára vonatkozó számla, másnéven díjbekérő.
 • A díjbekérőnek egyedi sorszáma van, ezt nagyon fontos, hogy utaláskor a vizsgázó a közlemény rovatban feltüntesse az ötjegyű online kóddal együtt. A befizetésre felhívó értesítésben ez a két azonosító szám szerepel. Ezen minden vizsgázó látja, hogy mennyit és milyen megjegyzéssel kell utalnia. 
 • Tehát a vizsga díját azután fizetheti csak be, hogy a jelentkezés beadását követően megkapta a díjbekérőt. 

Kérjük a BME-re történő utalásnál minden esetben a fentiek szerint eljárni.

2. A Neumann János Egyetemre történő utalás menete

 • Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Neumann János Egyetemre minden esetben 2.000.-Ft szervezési díjat kell átutalni. 
 • A szervezési díjat csak banki átutalással lehet fizetni.
 • A banki átutalás után jelentkezése csak úgy lesz végleges, ha a jelentkezési határidőn belül feltölti online fiókjába a végrehajtott / teljesült tranzakcióról szóló bizonylatot!

Vizsgahely (VH): Neumann János Egyetem Kecskemét
Számlaszám: 10300002-13278419-00014905
Közlemény: 3BME1 – a kapott 5jegyű – a vizsgázó neve
 

Vizsgadíjak 2022-től Ft-ban

 

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

 

BME számlára

NJE számlára

BME számlára

NJE számlára

BME számlára

NJE számlára

B1

15.000

2.000

18.000

2.000

28.000

2.000

B2

19.000

2.000

22.000

2.000

35.000

2.000

C1

21.000

2.000

24.000

2.000

38.000

2.000

 

Hasznos linkek

 

Esélyegyenlőség

Kérjük, hogy az egyedi eljárásra vonatkozó kérvényét és az azt alátámasztó szakértői vagy szakorvosi véleményt a jelentkezéskor töltse fel a saját vizsgázói felületére.

Kérését a Vizsgaközpont személyre szabottan kezeli, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap.

További tudnivalók:

 • A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63.§ 2. pontjában megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság és sajátos nevelési igény esetén a fogyatékkal élő és a sajátos nevelési igényű jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
 • A 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező számára kedvezmények csak a közoktatásban igényelhetők és nyújthatók be, a nyelvvizsga lebonyolítása és értékelés során NEM vehetők figyelembe.

Bővebb információ a fogyatékkal élők jelentkezéséről.

 

Nyelvvizsgadíj visszaigénylése

A kormányrendelet értelmében 35 év alatt az első sikeres nyelvvizsga ingyenes.
2018-tól az első sikeres nyelvvizsga árát visszakapják a 35 évnél fiatalabbak. A vizsgadíjat továbbra is be kell fizetni a jelentkezéskor, de a sikeres vizsgát követően vissza lehet igényelni az összeget. 
A visszatérítés az első sikeresen teljesített komplex középfokú (B2) nyelvvizsgára vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára, vagy a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgára vonatkozik.
Ha a vizsgázó a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként - de még a 35. életév betöltését megelőzően - szerzi meg, akkor az időben második részvizsga díját térítik meg.
A visszatérítés maximális összege 34.500 Ft, ha valaki ennél drágább nyelvvizsgát tesz, akkor is csak ezt az összeget kapja vissza.

További információ a visszaigénylés feltételeiről.

 

Felkészüléshez ajánljuk

Tekintse meg a Lexika Kiadó gondozásában megjelent legújabb kiadványokat.

Ezenkívül figyelmébe ajánljuk a 2 ingyen letölthető feladatsort: