Kedves Kollégista!

 

 

Mint kollégista hallgatónkat az alábbiakban tájékoztatjuk a beköltözés időpontjáról, feltételeiről. Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartásával segítse munkánkat és ezzel a saját és valamennyi kollégista társa beköltözését, zavartalan tanévkezdését is!

 

A Neumann János Egyetem Kollégiumába beiratkozni és ezt követően beköltözni

2023. szeptember 3-án (vasárnap) 10.00 - 16.00 óra között lehet.

 

A torlódások elkerülése érdekében a kollégiumba beköltöző hallgatóknak időpontra kell jelentkezni. 

 

Az időpontok itt foglalhatóak: 
https://start.uni-neumann.hu/kollegiumbejelentkezes

 

Mindenkit csak az általa választott időpontban tudunk fogadni.


A beiratkozás helye: Neumann János Egyetem Homokbányai Kollégium (Kecskemét, Homokszem u. 3-5).

 

 

Beköltözéskor az alábbiakat kell magával hoznia és leadnia:

  1. a szeptember havi kollégiumi díj befizetését igazoló bizonylatot,
  2. a „Parkolási igénybejelentés”(száma: SZ-4) és a „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványainkat, amelyeket az egyetem honlapján, a kollégium oldaláról tölthet le.

A Bentlakási szerződést nem kell hozni, minden felvételt nyert hallgató a beköltözés napján kapja meg.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a kollégiumi elhelyezésért az államilag finanszírozott formában tanulók a IV. kategóriába sorolt Homokbányai Kollégiumban 16 000 Ft/hónap, az önköltséges és költségtérítéses formában tanulók 25 000 Ft/hónap díjat fizetnek. Kiegyenlítés a NEPTUN rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel lehetséges. A szeptember havi kollégiumi díjat a beköltözés előtt be kell fizetnie. Felhívjuk a figyelmét, hogy a díjfizetési kötelezettség teljesítése a beköltözés feltétele! Díjfizetésre a helyszínen NINCS lehetőség!

 

Fontos!

Lakóhelyét, szobáját a kollégium jelöli ki. Az előző évek tapasztalataira hivatkozva itt is felhívjuk figyelmét, hogy ennek önkényes megváltoztatása a kollégiumból való azonnali kizárást vonja maga után. 

 

 

Kérjük, hogy a Neumann János Egyetem honlapját, ahol a vonatkozó egyetemi és kollégiumi szabályzatokat megtalálhatóak, azt részletesen is tanulmányozzák. 


https://nje.hu/szolgaltatasok/kollegium


Amennyiben a megjelölt időpontokban nem tud a beiratkozáson megjelenni, kérjük, ezt írásban (e-mail: koll@nje.hu) előre jelezze. A később érkezők beiratkozása a továbbiakban munkanapokon 9-12 és 13-15 óra között lehetséges. 

 

Az épületbe csak a hallgató + 1 fő hozzátartozó léphet be, az azon felüli hozzátartozók kizárólag a kollégium előtt tartózkodhatnak.


Ágyneműhuzatot nem tudunk biztosítani, ezért azt mindenképp hozzon magával.


A nyári szünet hátralévő napjaira jó pihenést, egyetemi tanulmányai megkezdéséhez vagy folytatásához ezúton is sok sikert kívánunk!

 

 

Kecskemét, 2023. augusztus 28.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    Roza Károly s. k.

             Kollégium és Tudósház vezető

 

 

 

Jelentkezés a kollégiumba

2023/24. tanév I. félév

 

A Neumann János Egyetem Kollégiumi Bizottsága (EKB) felvételt hirdet a 2023/24. tanév I. félévére az Egyetemen nappali munkarendben tanuló első éves hallgatók részére.

Az Egyetemre nyert felvétel nem jelent automatikusan felvételt a kollégiumba!

A jelentkezés Neptunon keresztül az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Kollégium jelentkezés” kiválasztásával történik. A jelentkezési módról bővebb információ az NJE honlapján, a Kollégium oldalán található. 
A pályázó maga dönti el, hogy a felvételi eljárásban milyen kedvezményeket kíván igénybe venni és a jogosultságát milyen módon mutatja be, de ehhez kizárólag az e célra készült nyomtatványokat használhatja. 

FONTOS! A szociális helyzete alapján kapható ún. ESZTP pontokat a kari hallgatói ügyek bizottságától kapja meg az EKB. A kollégiumi pályázathoz nem kötelező kitölteni az ESZTP adatlapot, de ebben az esetben a szociális helyezt nem lesz pontozva. Az ESZTP pont meghatározásához 2023. augusztus 23-ig nyújtsa be a kérelmét a Neptunon keresztül (Neptun – Ügyintézés – Kérvények menüben az „ESZTP adatlap kollégiumi jelentkezéshez” nevű kérelem) a szükséges igazolásokkal együtt. A jelentkezési időszak előtt el lehet kezdeni a szükséges igazolások beszerzését.

1. Ütemterv és határidők a pályázati folyamathoz

2023. július 27.                 Felvételi pályázati hirdetmény megjelenítése az NJE honlapján

2023. augusztus 7.            Kollégiumi jelentkezési időszak kezdete 
(2023.08.11. és 2023.08.15. között a Neptun nem lesz elérhető karbantartás miatt.)

2023. augusztus 23.          ESZTP pontokhoz az igazolások leadási határideje
(2023.08.11. és 2023.08.15. között a Neptun nem lesz elérhető karbantartás miatt.)

2023. augusztus 23.          Kollégiumi felvételi pályázatok beérkezésének határideje

2023. augusztus 28.          Pályázatok elbírálása, határozatok küldése Neptun rendszerben

2023. szeptember 12.        Jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje

 

2. Kollégiumi térítési díjak a 2023/24. tanévben 

Kollégium megnevezése

Térítési díjak kategóriák szerint (Ft/fő/hónap) 

IV. kategória

„Á”

„K”

Homokbányai Kollégium

NJE Szakkollégium (Kecskemét)

16 000

25 000


„Á”= államilag finanszírozott/ állami ösztöndíjas, „K”= költségtérítéses, vagy önköltséges képzési forma esetén 


 

3. Az egyetem honlapján, a Kollégium oldalán elérhető, onnan (PDF formátumban) letölthető dokumentumok:

  • Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatálya alá tartozásról (PA-2)
  • Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz a 2005. évi CXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése hatálya alá tartozásról (PA-3)
  • Adatszolgáltatás a lakótársak kiválasztásához, a szobabeosztás elkészítéséhez (PA-5)

4. Vonatkozó egyetemi szabályzatok: 

Hallgatói követelményrendszer

Térítési és juttatási szabályzat

A kollégiumi jelentkezések rendje és elbírálásának módja


5. A kollégiummal, a pályázati eljárással kapcsolatos információk:

A Neumann János Egyetem honlapja - https://nje.hu/szolgaltatasok/kollegium

                                                                  

6. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak

  • Az egyetemi és a kollégiumi bizottság tagjai, 
  • Hegedűsné Bárány Katalin kollégiumi adminisztrátor

 

Kollégiumi Iroda

Kecskemét, Homokszem u. 3-5.

Tel: 76/501-318

E-mail: koll@nje.hu

Hétfő-csütörtök: 8.30 – 15.30

Péntek: 8.30 – 12.00

Kollégiumi jelentkezés tájékoztató

Kollégiumi ESZTP tájékoztató Gólyáknak

Kecskemét, 2023. július 27.

 

 

 

                                                                                                Roza Károly s. k.

                                                                                      Kollégium és Tudósház vezető