Kedves Kollégista!

 

 

Mint kollégista hallgatónkat az alábbiakban tájékoztatjuk a beköltözés időpontjáról, feltételeiről.

 

A Neumann János Egyetem Kollégiumába beköltözni

2024. február 25-én (vasárnap) 8.00 - 18.00 óra között lehet.


A beiratkozás helye: Neumann János Egyetem Homokbányai Kollégium (Kecskemét, Homokszem u. 3-5).

A Bentlakási szerződést nem kell hozni, minden felvételt nyert hallgató a beköltözés napján kapja meg.

Fontos!

Lakóhelyét, szobáját a kollégium jelöli ki. Az előző évek tapasztalataira hivatkozva itt is felhívjuk figyelmét, hogy ennek önkényes megváltoztatása a kollégiumból való azonnali kizárást vonja maga után.

Kérjük, hogy a Neumann János Egyetem honlapját, ahol a vonatkozó egyetemi és kollégiumi szabályzatokat megtalálhatóak, azt részletesen is tanulmányozzák.


Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud a beiratkozáson megjelenni, kérjük, ezt írásban (e-mail: koll@nje.hu) előre jelezze. A később érkezők beiratkozása a továbbiakban munkanapokon 9-12 és 13-15 óra között lehetséges.

 

Az épületbe csak a hallgató + 1 fő hozzátartozó léphet be, az azon felüli hozzátartozók kizárólag a kollégium előtt tartózkodhatnak.


Ágyneműhuzatot nem tudunk biztosítani, ezért azt mindenképp hozzon magával.


 

Kecskemét, 2024. február 20.

 

Roza Károly s. k.

Kollégium és Tudósház vezető

 

 

Jelentkezés a kollégiumba

2023/24. tanév II. félév

 

A Neumann János Egyetem Kollégiumi Bizottsága (EKB) felvételt hirdet a 2023/24. tanév II. félévére az Egyetemen nappali munkarendben tanuló hallgatók részére.

A jelentkezés Neptunon keresztül az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Kollégium jelentkezés” kiválasztásával történik. A jelentkezési módról bővebb információ az NJE honlapján, a kollégium oldalán található. 

A pályázó maga dönti el, hogy a felvételi eljárásban milyen kedvezményeket kíván igénybe venni és a jogosultságát milyen módon mutatja be, de ehhez kizárólag az e célra készült nyomtatványokat használhatja. 

FONTOS! A szociális helyzet alapján kapható ún. ESZTP pontokat a kari hallgatói ügyek bizottságától kapja meg az EKB. A pályázathoz nem kötelező kitölteni az ESZTP adatlapot. Az ESZTP pont meghatározásához az ütemtervben leírt határidőig nyújtsa be a kérelmét a Neptunon keresztül a szükséges igazolásokkal együtt. 

 

1. Ütemterv és határidők a pályázati folyamathoz – DUÁLIS hallgatóknak 5 hónapra

2023. december 12.        Felvételi pályázati hirdetmény megjelenítése az NJE honlapján

2023. december 13.        Kollégiumi jelentkezési időszak kezdete 

2024. január 15.              ESZTP pontokhoz az igazolások leadási határideje

2024. január 20.              Kollégiumi felvételi pályázatok beérkezésének határideje

2024. január 25.              Pályázatok elbírálása, határozatok küldése Neptun rendszerben

Jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje az EKB döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül.

2024. január 28.         Kiköltözés utolsó napja a II. félévre hatályos szerződéssel nem rendelkezőknek. 

2024. február 1.               A felvettek beköltözése

2. Ütemterv és határidők a pályázati folyamathoz – NEM DUÁLIS képzésben tanuló hallgatóknak 4 hónapra

2023. december 12.        Felvételi pályázati hirdetmény megjelenítése az NJE honlapján

2023. december 13.        Kollégiumi jelentkezési időszak kezdete 

2024. január 28.              Kiköltözés utolsó napja

2024. január 31.              ESZTP pontokhoz az igazolások leadási határideje

2024. február 9.              Kollégiumi felvételi pályázatok beérkezésének határideje

2024. február 14.            Pályázatok elbírálása, határozatok küldése Neptun rendszerben

Jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje az EKB döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül.

2024. február 25.            A felvettek beköltözése

 

3. Kollégiumi térítési díjak a 2023/24. tanévben 

Kollégium megnevezése

Térítési díjak kategóriák szerint (Ft/fő/hónap) 

IV. kategória

„Á”

„K”

Homokbányai Kollégium

NJE Szakkollégium (Kecskemét)

16 000

25 000

„Á”= államilag finanszírozott/ állami ösztöndíjas, „K”= költségtérítéses, vagy önköltséges képzési forma esetén 

 

4. Az egyetem honlapján, a Kollégium oldalán elérhető, onnan (PDF formátumban) letölthető dokumentumok:

  • Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatálya alá tartozásról (PA-2)
  • Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz a 2005. évi CXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése hatálya alá tartozásról (PA-3)
  • Adatszolgáltatás a lakótársak kiválasztásához, a szobabeosztás elkészítéséhez (PA-5)

5. Vonatkozó egyetemi szabályzatok: 

Hallgatói követelményrendszer

Térítési és juttatási szabályzat

A kollégiumi jelentkezések rendje és elbírálásának módja

6. A kollégiummal, a pályázati eljárással kapcsolatos további információk:

A Neumann János Egyetem honlapja- https://nje.hu/szolgaltatasok/kollegium

                                                                  

7. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak:

  • a kollégiumi irodai munkatársai 

 

Kollégiumi Iroda

Kecskemét, Homokszem u. 3-5.

Tel: 76/501-318

E-mail: koll@nje.hu

Hétfő-csütörtök: 8.30 – 15.30

Péntek: 8.30 – 12.00

 

Kecskemét, 2023. december 11.

 

                                                                                               Roza Károly s. k.

                                                                                   Kollégium és Tudósház vezető