A Neumann János Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank stratégiai együttműködésének keretében 2021-ben Budapesten, az Infoparkban (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) kezdte meg tevékenységét az MNB Tudásközpont. A Tudásközpontban a tudományos és felsőoktatási tevékenység három alközpontban zajlik:

  • MNB Intézet – Fenntartható Pénzügyek Központ 
  • Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ
  • Eurázsia Központ 

Az MNB Tudásközpont oktatási és kutatási portfóliója:

  • lehetővé teszi neves hazai és külföldi előadók egyetemi megjelenését;
  • kutatási és tanulmányi ösztöndíjakat biztosít a hallgatók és az oktatók számára;
  • publikációs lehetőséget biztosít az érintett oktatóknak és hallgatóknak;
  • lehetővé teszi szakmai kapcsolatok kiépítését, többek között a fenntartható gazdasági növekedéssel foglalkozó szakmai partnerintézményekkel.

2021 őszén és 2022 elején megkezdődött a felsőoktatási szakindítás előkészítése az alábbi területeken:

  1. MNB Intézet – Fenntartható Pénzügyek Központ: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSC szak (magyar és angol nyelven) budapesti képzési helyszínen

Az eredményes beiskolázási tevékenységnek köszönhetően 2022-ben az ország egyik legnépszerűbb mesterszakja lett az NJE-MNB Intézet gondozásában először induló Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak.

  1. Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ: Regionális környezetgazdaságtan MSC szak (angol és magyar nyelven) budapesti és kecskeméti képzési helyszínen

2022 tavaszán a Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ gondozásában elkészült a Regionális környezetgazdaságtan MSC szak (angol és magyar nyelven) szakindítási akkreditációs anyaga, amelyet a Neumann János Egyetem Szenátusának támogatásával benyújtottunk az Oktatási Hivatalhoz.

2022 első felében befejeződött a magas színvonalú képzéshez elengedhetetlen, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi elemzésekhez és kutatásokhoz szükséges modern és naprakész technikai és információs háttér kialakítása. Ennek érdekében számos adatbázis beszerzése történt meg, a kínai gazdasági és tőkepiaci adatoktól kezdve a vállalati szintű és zöld pénzügyekig terjedő adatokig. A Big Data jellegű adatbázisokon kívül, az elemzésekhez szükséges szoftverek is rendelkezésre állnak a színvonalas gazdasági mesterképzéshez.

Az MNB Tudásközpont munkatársai több hazai és nemzetközi szakmai rendezvényen, tudományos konferencián is képviselték a Neumann János Egyetemet és az MNB Tudásközpont szervezeti egységeit, valamint minősített hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelenő publikációikkal járultak hozzá az Egyetem tudományos teljesítményének növeléséhez.

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése az Eurázsia Központ szakmai kapcsolatainak kibővítésével elsősorban Kína és Délkelet-Ázsia felősoktatási intézményeivel ugyancsak megkezdődött. Megjelent az Eurázsia magazin 2. és az Eurázsia Szemle 2022/1. száma. A Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma 2022. augusztus 3-i ülésén döntött arról, hogy a magas színvonalú szakmai, ismeretterjesztési és tudományos publikációs tevékenység feltételeinek megteremtése érdekében létrehozza a Neumann Lapkiadó és Kommunikációs Kft-t, amelynek céljai között szerepel – az egyetemi kiadványok, tudományos munkák megjelentetése mellett – az Eurázsia című ismeretterjesztő magazin és az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat kiadása, valamint az MNB Tudásközpont Eurázsia Központ gondozásában megjelenő, angol nyelvű online hírportál létrehozása.

Kapcsolódó linkek: